Енергийна ефективност, а не панелки

„Сградата е важна, но много по-важна е средата, в която ние живеем. Тя формира всички нас като личности, като общество. Сградите, които строим, средата, която създаваме са огледало на състоянието на обществото. Всички ние днес осъзнаваме нуждата от един зелен, устойчив, сигурен, хуманен град”, каза при откриването на конференцията „Архитектура плюс” Росен Плевнелиев, президент на България.

Качествената и хармонично развита градска среда са основните предпоставки за подобряване условията на живот на гражданите. Благополучие и безопасност зависят и от това какви сгради строим, как планираме градовете, как създаваме среда.

Съвременният град е не просто бетон и стъкло. Устойчивата архитектура програмира хармоничното развитие на обществото и спомага за опазване на здравето на хората, определя стандарта на живот и удовлетвореността от него. „Сред моите приоритети особено важно място заема мястото за енергийната ефективност. Базирайки се на устойчивостта, зелената архитектура, ще създадем природосъобразна градска среда. От нашите решени днес зависи какво ще завещаем на нашите деца – разпадащи се панелки, свързани към втора атомна електроцентрала или енергийно ефективни и красиви градове, в които живеят по-производителни, по-богати и по-здрави граждани” допълни президента.

fakti.bg

Може да харесате още...