Енергийна ефективност на сградите. Финансиране при кворум на 67% от собствениците