Енергийната ефективност не е пакет от мерки, които се добавят към съществуващите сгради

Вижте също...