Енергийно независим дом се управлява с Xbox Kinect

Вижте също...