Естествена вентилация през зимата – алтернатива при затворени прозорци

Влагата в жилищата ни е проблем, с който най-често се сблъскваме през зимата. И това е обяснимо, поради по-големите температурни разлики вътре и извън помещенията. С масовото навлизане на съвременния тип дограма и по-добрата изолираност на сградите, този проблем се засили.

Недостатъчното проветряване (вентилация) на помещенията, топлоизолационните или конструктивни строителни недостатъци, както и неравномерния (прекъснат) режим на отопление са най-честите причини за образуване на влага по стените (конденз). Влагата е предпоставка за образуването на плесени в помещенията, което нарушава здравословната атмосфера за обитателите. А нуждата на всеки човек от свеж въздух е неоспорима, при наличието на толкова други миризми и вредни вещества, отделяни от хората, мебелите, електрическите прибори, компютрите и т. н.

Вътрешната повърхност на стъклопакета е мястото, където кондензът се появява първо и е най-обилен. Затова често за влагата по тях биват обвинявани първосигнално производителите на прозорци. Редовното проветряване е кардиналното решение в осигуряване на постоянно нормирана и ненарушаваща комфорта на обитаване вентилация. Специалистите препоръчват естествената вентилация като икономически по-изгодното решение за осъществяване на въздухообмена в помещенията, особено ако не се налага филтриране на подавания въздух или избирателно вентилиране на определени участъци от работното помещение.

При естествената вентилация смяната на въздуха се предизвиква от разликата в налягането му в сградата и този навън. Този обмен на въздух може да се осъществява посредством вентилиране през фуги, прозорци, шахти или покривни накрайници.

И тъй като вентилиращите прозоречните системи са все още недостатъчно използван ресурс в това направление, ще дадем някои от най-популярните примери за ефективно и компактно проветряване. Те създават здравословен вътрешен климат и икономисват енергия, като се монтират на различни прозорци – от пластмаса, дърво, алуминий или метал.

Проветряването на помещенията – стъпка към по-добро здраве

Проветряването на помещенията е първата стъпка към по-добро здраве на хората и подобряване комфорта в помещенията, където живеем, работим или си почиваме. Ежедневното проветряване, което започва с 10 минутно отваряне на прозорците, е най-простият и задължителен път за постигане на необходимия въздушен баланс. Този бърз начин на проветряване има смисъл, тъй като стените и мебелите запазват температурата си и за относително кратко време, въздухът в помещението се затопля отново. Но това далеч не е достатъчно, за да се осигури пълен обмен на въздуха. Здравословеният мироклимат в помещенията се постига при относителна влажност на въздуха от 35 – 50%, при температурата на повърхността на стените не по малка от 17°. Помещенията трябва да се отопляват добре дори и да не се стои постоянно в тях.

За постигането на тези изисквания специалистите създадоха специални приспособления за вентилация, които се монтират при отваряемите части на прозорците.

Естествената вентилация е най-широко разпространеният до момента принцип на вентилиране на въздуха. Основава се на факта, че замърсеният въздух е по-топъл и се издига нагоре, напускайки помещението през специални канали поради по-малката си плътност в сравнение със студения въздух. По този начин се създават условия на ниско налягане в сградата, което предизвиква навлизането на свеж въздух отвън през клапани, вентилационни прозорци.

Вентилация се определя от разликата в налягането на въздуха между точката, в която постъпва свежият въздух, и точката, в която замърсеният въздух се изсмуква от помещението, както и от силата на вятъра. При използване на естествена вентилация в многоетажни сгради, ефективността й се променя в зависимост от етажа.

Кoнтролируема вентилация

Контролируемата вентилация способства за избягване на пораженията, причинени от вредната влага и поява на плесени в жилищата. Всички реномирани немски производители на прозоречни системи предлагат ефективно решение на въпроса с вентилацията. Работата на всяко от съоръженията с марки KoClima plus (Кьомерлинг), ClimaBox (KBE), Climamat (Рехау), Air Controller (Саламандър) или GECCO (GEalan Clima Control) на фирма Геалан, се основава на един и същ принцип. Поставя се клапа, през която минава минимално количество въздух, без да има повишение на шума и прахта, която прониква през прозореца.

KoClimat Plus на Кьомерлинг предлага ефективно решение за вентилация в съвременните дограми. То осигурява точното количество свеж въздух, необходимо за даденото помещение от строителна, физическа и хигиенична гледна точка. Представлява свободно люлееща се пластина, която работи като постоянно променящ се вентил. За части от секундата тя се самонастройва съобразно разликата в налягането отвън и вътре, като регулира потока на свеж въздух в помещението. Чрез непрекъснато люлеене тя повишава или намалява обема на преминаващия въздух, като подава точното количество, необходимо в дадено помещение, при това без ръчно задействане и разход на електрическа енергия.

KoClima plus постига най-високия клас 9А по ДИН 12208 за уплътненост по отношение на пороен дъжд. Пропускането на въздух е клас 3 по DIN EN 12207.

Специалистите на KBE разработиха специална вентилационна система Climabox, която позволява естествена циркулация на въздуха, без да се образуват нежелани въздушни потоци. КВЕ- Сlimabox представлява интелигентен автоматичен механизъм, снабден с ограничител за движението на въздуха, с филтър по желание. Въздухът нахлува през пространство между касата и външната бленда на надставката КВЕ–Сlimabox. В задната част се намира ролката за ограничаване на въздушния поток, която при силен вятър се придвижва в затворено положение и с това ограничава притока на въздух. При слабо налягане на вятъра, въздухът преминава покрай ролката и вентилационните отвори, разположени на различни нива, навлиза през филтрите /монтират се по желание/ във вътрешността на помещението, като с това се гарантира достъпа на чист въздух и намаляване на влагата. Това е нова разработка на КВЕ, която успешно замества другите значително по-скъпи вентилационни системи.

Тя се характиризира с въздухопроницаемост при 10Ра – 4,8м 3 /ч ; шумоизолация – до 42 dB.

ClimaTEC_70 е логична доразработка на системите за вентилация на KBE-Grundlüftungssystem® и представлява саморегулираща се вентилираща система за KBE Система_70мд (с централен уплътнител).

Поставя се скрита в касата и поради това е почти невидима за потребителите.

Отговаря на изискванията на Наредбата за енергийна ефективност EnEV (Германия), и притежава Европейски патент EP 0 719 374 B1.

Schuco VentoTherm – интегрирана система за филтриране и възвръщане на топлина

Задвижваната с мотор вентилационна система Schuco VentoTherm e оптимално допълнение към PVC прозоречни системи на Schuco. Тя осигурява постоянен обмен на въздуха при затворени прозорци и чрез вграден филтър за полени предлага възможност за свободно дишане на хора с алергии. Изсмуква лошия въздух от помещението и го отвежда филтриран към апаратурата за възобновяване на топлината. Успоредно с това от вън се засмуква чист въздух и се вкарва филтриран от полени и фин прах в помещението. След това чистият въздух също се отвежда към рекуператора. Тук той се затопля без допир с отработения въздух и се вкарва в помещението. Охладеният от този процес отработен въздух се издухва навън.

Това е интегрирана в прозореца система за отвеждане и приток на въздух с въздушен филтър, рекуперация (възвръщане) на топлината и сензорно управление. Този вентилационен уред се монтира в горната рамка на прозореца, като за това са необходими още 50 мм височина за монтаж.
Благодарение на тихата работа на уреда (≤ 26 dB (A) на първа степен), Schuco VentoTherm е подходящ и за спални помещения.

GECCO – универсално и просто решение за всяка PVC дограма

GECCO 4, GEALAN предлага ново решение за автоматично вентилиране на помещенията от по-високо ниво.

Фирма GEALAN предлага едно иновативно и просто решение – GECCO (съкращение от GEalan Clima COntrol) – клапа, която може да се поставя на вече монтирани PVC прозорци от всички марки, без да се налага демонтиране на стъклопакетите или фрезоване на касата.

При монтажа не се нарушава целостта на дограмата. Той се осъществява за около минута, като механизмът се завива в горната част на отваряемото крило. Вътре в него има алуминиево перце, което стои в отворено положение при спокойно време, но при поява на течение се затваря само.

От вътрешната страна има малко лостче с индикация в червено, с което клапата може да се отваря и затваря ръчно, по желание на потребителя.

REHAU AirComfort – оригинална и скрита микровентилация

REHAU AirComfort е иновативно решение за енергийноефективно проветряване, осигуряващо приток на чист въздух от прозореца в зависимост от силата на въздушния поток. REHAU AirComfort е оригинална вентилационна техника, която е скрита и невидима в сгъвката на прозореца. Затваря се автоматично, съгласно принципа на Бернули. Според Хидродинамичния парадокс на Бернули – предметите, които граничат с въздушен поток, се всмукват в него, а не се отблъскват, както би се очаквало. При увеличаващо се налягане на вятъра, задействащият се без ток механизъм реагира чувствително и се затваря автоматично. Този нов вид система за вентилация се поставя директно върху крилото. Опростеният монтаж без пробиване и завинтване прави еластичната система икономически изгодна и дава възможност да се постави по всяко време.

Друга система за допълнителна вентилация на REHAU – Climamat осигурява филтрирането на въздуха на принципа на естествени движения на натиск и всмукване (на въздуха) по външната фасада. Устройството работи независимо от различните елементи на пластмасовите прозоречни системи. При това не е необходимо да се променя стандартната конструкция. Напълно автоматично, пластмасовата мембрана пропуска безшумно въздушния поток или прегражда пътя му. Обичайните досега плъзгащи регулатори са заместени с клапа, чрез която въздухът струи вертикално нагоре. Така се минимизира течението, а чрез регулиращата клапа количеството въздух се регулира на степени.

RENSON – дискретните прозоречни вентилатори

За да запазите вашето жилище в добро състояние и да гарантирате добро качество на въздуха в помещенията, се нуждаете от фонова вентилация. RENSON предлага перфектната алтернатива за вентилация – дискретни прозоречни вентилатори. Този алуминиев вентилатор се монтира лесно върху PVC, дървен или алуминиев прозорец и е изключително подходящ както при ново строителство, така и при реновиране на стари сгради.

Състои се от вътрешен и външен алуминиев профил с капачета, прахово боядисан с възможност за избор от всички цветове по RAL, както и в стандартните RAL 9016 – бял и RAL 8019 – тъмно кафяв.

Вътрешният профил насочва нагоре свежия въздух и ограничава теченията, с директно управление на клапата с ръка или посредством корда. Саморегулиращият се външен профил насочва въздушния поток в зависимост от атмосферните условия, без да се създава течение. Разполага с мрежа против насекоми.

Прозоречните вентилационни системи RENSON създават здравословен вътрешен климат и икономисват енергия. Те биха могли да се монтират на нова или съществуваща дограма. Белгийската компания е с традиции в производството на системи за естествена вентилация от 1909 г. В асортимента й влизат стандартна прозоречна вентилация по профилите, прозоречна вентилация със саморегулираща се клапа и звукоизолираща прозоречна вентилация. Всички вентилационни системи RENSON® се монтират и обслужват лесно.

Вентилация по профилите – Hit and miss, Canopy, Tipvents…
Прозоречна вентилация – Дебелина на стъклопакета (20, 24, 28,THM90:32 мм). С различни варианти на управление – ръчно, с корда, лост или електромотор. Съществуват два модела – плъзгащи вентилатори (THL100, THL100 V) и вентилатори с клапи (TC60, TC45, THM90).
Звукоизолирана прозоречна вентилация с висока степен на изолация към уличен шум – от 32 до 56 dB. Възможностите за монтаж са два: над рамката на прозореца (Invisivent® AK) или над стъклопакета (Sonovent®). Управляват се ръчно, с корда, лост или електромотор. Моделите са AK80, Sonovent®, Invisivent® AK

REGEL-air – универсална приставка за всеки PVC прозорец

REGEL-air е патентована система за самовентилация, която обезпечава прекрасен микроклимат и постоянен приток на свеж въздух, дори при затворен прозорец. Комплектът се състои от две единични клапи по 125 мм дължина и 3 специални уплътнители по 250 мм всеки. Създадена е да пропуска въздуха контролирано, като навлязлата евентуално кондензирана вода да се довежда безопасно до отводняващото ниво и чрез системата за отводняващи отвори да се извежда навън.

Монтажът е лесен и бърз. Вентилационните отвори са достъпни и се почистват лесно. Системата може да се вгради към вече монтирани PVC прозорци.

Завишените изисквания за енергийната ефективност на сградите провокираха вниманието на потребители към такива приспособления, които създават естествена вентилация в помещенията. И ако досега се „разчиташе” на недостатъчната херметичност на двойното остъкляване, на по-лошата изолация на плочите или по ъглите (особено при панелни жилища), жителите на сградите в 21 век не могат да си позволят да живеят в нездравословна среда. Затова съвременните производители на прозоречни системи разработват нови и нови технологични решения за постоянен обмен на въздух, дори и при затворени прозорци.

Може да харесате още...