Фасадата Schüco E² – шанс за бъдещето чрез високо ниво на техническа компетентност

Механизирането  и мултифункционалността на фасадните системи поставят не само архитекти и проектиращи, но и производителите пред нови пазарни условия. Модулните системни конструкции с ясно дефинирани свързващи звена,  обученията, пълната документация със софтуер за проектиране и калкулация улесняват въвеждането на ориентираните към иновациите строители във фасадната техника на бъдещето.

Интензивните усилия на развитите страни за намаляване на емисиите от СО2 и други вредни за климата газове включват постигане на съществуващите потенциали за пестене на енергия в областта на строителството, което е възможно чрез повишена енергоефективност и едновременно приложение на възобновяеми енергийни източници. Това придава на фасадната техника дължимото значение и определя първостепенната й роля в борбата с глобалните екологични проблеми.

Концепцията Schüco E² фасада бе представена от немския концерн за първи път на BAU 2007 чрез прототип. Междувременно фасадата Schüco E²  бе доусъвършенствана в детайл и включена в продуктовата палета като модулна системна конструкция. Постигнато е най-високото ниво на интеграция на основни функции като децентрализирана вентилация, (автоматизирана) отваряемост на елементите, слънцезащита и соларен добив на енергия в комбинация с най-модерната тънкослойна технология в едно естетично цяло. С това пътят към набелязаната от производителя цел „Да пестим енергия, да печелим енергия” е ясно очертан: първите обекти вече са в строеж, а други в проект.

На снимката горе:
Отваряеми елементи: прозорец с отваряне с паралелно изнасяне и прозорец-клапа с и без напречно заригляне във вариант на ръчно и електронно отваряне. И при двата системни варианта рамката на крилото е в една равнина с основната носеща конструкция. Изцяло интегрирана енергийна фасада: прозрачни фотоволтаични модули с тънкослойна технология, съдържащи свързани соларни клетки, интергрирани в строежа на стъклопакета. Решетката на модулите може да е специфична за обекта.

Да проектираме комплексно
Механизирането на фасадата, тясно свързано с поставената цел „Да пестим енергия, да печелим енергия”, както и с постигането на по-високи нива на сигурност и комфорт, не са модно явление, а пътят на бъдещето. При това при съвременните фасади става въпрос за натрупване на различни изисквания, които допълнително ги усложняват и повишават цената на системната техника. При фасадата Schüco E² многообразието от функции е обозримо чрез съотнасянето им към четири модулни групи: децентрализирана вентилация, отваряемост на елементите, слънцезащита и фотоволтаика. Комплексността при изготвянето на фасадите с мрежови технически функции се проявява в областта на проектирането.  Ако системният производител е дал своя принос за постигане на техническа яснота чрез изграждането на модули и точно дефиниране на свързващите звена, то за безпроблемния развой на проекта, все пак е необходимо съгласуване при проектирането на отделните конструктивни елементи на сградата (фасада, обшивка, зидария и др.).

На снимката:
Високоефективна слънцезащита СТВ: тествана при скорост на вятъра 30 м/сек., което отговаря на напор на вятъра 11?; разположена  е невидимо в покривния модул. Големината, подредбата и специалното напречно сечение на тесните ламели гарантират цялостно засенчване от 20° височина на слънцето при екстремно висока област на прозрачност с ъгъл от 70°.

Особено интегрирането на децентрализирана вентилация поставя производителите пред нови въпроси: коя е подходящата концепция за вентилиране? От какви компоненти се нуждая като металообработваща фирма? Необходимо е тези въпроси да получат своя отговор още на етап офериране. За всеки производител би било добре още сега и обстойно да се консултира по темата за техническата фасада с мрежово интегрирано управление, защото едно е ясно: само спестяващите и печелещите енергия сгради имат бъдеще, а при обектовото строителство обвивката на сградите играе съществена роля.

На снимката:
Децентрализирано вентилиране, интегрирано в пода, според концепция 1/2:  модулът е вграден незабележимо в областта пред етажната плоча.

Може да харесате още...