Фондът на фондовете ще финансира проекти за градско развитие и стартъпи

Фондът мениджър на финансовите инструменти (или Фонд на фондовете) има стратегическата цел да управлява финансовите инструменти от оперативни програми, финансирани със средства от европейските структурни инвестиционни фондове. Това са почти 1,2 млрд. лева под формата на финансови инструменти. С избора на финансови посредници от Фонда на фондовете, ще се управляват средства за над 417 млн. лева – 353,3 млн. лева за Фонда за градско развитие (ФГР) и 64,7 млн. лева за Фонда за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ).

ФГР е финансов инструмент, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, продължение на инициативата JESSICA от предишния програмен период, като този път географският обхват и средствата са пет пъти повече – 353,3 млн. лева. Фондът ще избира финансови посредници, които ще имат задачата да осигурят допълнителен частен капитал в размер най-малко над 40% от финансирането.

По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за изпълнение на проекти за градска среда, се очаква да е близо 600 млн. лева. Ресурсът ще е насочен към жизненоважни проекти, средствата ще се възпроизведат с привличане на частен капитал, ще се рециклират и ще се връщат обратно в икономиката.

Средствата по Фонда за градско развитие са разделени в три подфонда за регионите – Юг, който ще разполага със 135,5 млн. лева, и София – 87,4 млн. лева, като посредниците, които ще управляват средствата за тези два региона, са Обединение „Фонд за устойчиви градове“, което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.

В обхвата на този тип финансиране  попадат 39 общини, като ще се финансират и проекти за развитие на културното наследство и туризма на територията на цялата страна.

Средствата от ФГР ще предоставят заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели: общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и др. С тях ще се подкрепят проекти, с които се подобрява градската среда, стимулиращи икономическия растеж в регионите, както и такива, с които се изпълнява енергийна ефективност.

Може да харесате още...