Гамата CONTRAFLAM 30 на Vetrotech с декларация за екологичен продукт

Vetrotech Saint-Gobain току-що издаде потвърдена „Декларация за екологичните продукти“ (EPD) за огнеупорните си стъкла CONTRAFLAM 30. Това е важна стъпка към позиционирането на Vetrotech Saint-Gobain като партньор за устойчиво строителство, който предоставя прозрачна и проверена информация.

Vetrotech Saint-Gobain представи своята EPD за CONTRAFLAM 30, която се основава на анализа на жизнения цикъл и подробно описва екологичния отпечатък, от добива на сурови материали до производството и преработката. Декларацията е направена съгласно стандартите EN 15804 и ISO 14025 и е била проверена от трета страна, осигуряваща качество и надеждност на данните. Този документ е от ключово значение за нашите клиенти, чиито проекти целят да получат сертификат за зелена сграда като LEED, BREEAM, HQE или DGNB.

Вярна на амбицията си да бъде лидер и ключов партньор за изграждането на безопасни, удобни и устойчиви сгради, Vetrotech Saint-Gobain работи върху предлагането на широко портфолио от EPD, обхващащи всички продуктови гами. Това е съобразено с пътната карта „Стъкло завинаги“ – програмата за корпоративна устойчивост за дейностите по стъкло на Saint-Gobain.

В допълнение към подобряването на прозрачността по отношение на екологичните показатели на продуктите си чрез EPD, Vetrotech Saint-Gobain се ангажира да увеличи устойчивото развитие в други области по веригата на доставки. Например, чрез ангажиране на доставчиците към отговорно покупателно поведение; рециклиране на стъклопакети, дървени стъклопакети, картон, метал и дървен материал; инсталирането на системи за намаляване на замърсяването; и управлението на затворени кръгове на водата. Тези мерки се предприемат, за да се ограничи консумацията на енергия, добивът на природни ресурси и производството на отпадъци и емисии в атмосферата.

Вижте също...