Гъвкавите дистанционери TruSeal – ключ към ефективно производство и енергоспестяване

Дистанционерът е този, който разделя стъклата в стъклопакета и по този начин му осигурява добра звуко- и топлоизолация. Стандартният дистанционер се изработва от алуминий или галванизирана стомана, като най-често използваните ширина са от 12 до 16 мм. Пълни се с абсорбиращо хигроскопично вещество, което абсорбира количеството влага, останала в междустъкленото пространство.

Досега повечето стъклопакети се произвеждаха на принципа на двубариерна херметизация. Като първи херметизиращ елемент се използва бутил, притежаващ най-добрата относителна способност за съпротивление на проникването на водни пари.

През последните 15 години се забелязва, че водещи производители на стъклопакети от Северна и Южна Америка, Русия и други страни близки до полярния кръг, преминаха от двубариерна технология за хертетизация на стъклопакета към еднобариерна, с използването на гъвкав дистанционер. Тази технология постига завидни енергоспестяващи показатели и по-висока ефективност на производство. Тя е разработена за първи път от американската компания TruSeal Technologies Inc. преди повече от 25 години и все още е номер едно на световния пазар в производството на дограми.

Дистанционерите, изработени по технологията, наречена „warm edge”(топъл край), са иновативно решение в прехода от конвенционалния двоен стъклопакет към енергоефективно остъкляване.

Използвайки многокомпонентна структура и уникални процеси на ламиниране, компанията TruSeal разработва цяла група дистанционери, с висока трайност, дълговечност и изключителни термични характеристики.

Лидерската позиция заемат дистанционерите DuraSeal (алуминиева лента) и DuraLite (лeнта от поликарбонат). Изработката им се основава на уникална технология за ламиниране, при която свързани в система няколко компонента изпълняват определени функции.

Конструкция на гъвкав дистанционер

1.Абсорбиращо покритие – максимално поглъща влагата, като осигурява гладка видима повърхност. Високото съдържание на десикант (изсушител) гарантира дълготрайност на стъклопакета.
2.Тристранна влагозащитна бариера, която постига ефективна хидроизолация.
3.Уплътнител, усилващ дълготрайността на дистанционера.
4.Гъвкава лента от поликарбонат (DuraLite) или алуминий (DuraSeal). Осигурява неподвижността на дистанционера и е чудесен уплътнител с висока степен на съпротивление спрямо налягането.
5.Залепващ слой с отлична адхезия между дистанционера и стъклото. Не се разрушава вследствие въздействието на UV-лъчите.

Отличителна черта на гъвкавите дистанционери DuraSeal спрямо другите системи е гладкият влагопоглъщащ ламиниран слой. В състава му е включен така нар. десикант – молекулно сито с голям абсорбционен капацитет, осигуряващ висока точка на оросяване. Този слой е активен през целия експлоатационен период на стъклопакета (над 30 години).

Тристранната влагозащитна бариера се явява допълнителна защита за проникване на водни пари.

Предимство на гъвкавата система за херметизация е и наличието само на един прекъсващ се ъгъл, който се запечатва в края на производството на стъклопакета. Всички останали ъгли са цели, което осигурява надеждна защита от проникване на влага и отлична дълготрайност.

Уплътнителната пластина осигурява допълнителна твърдост, трайност и устойчивост.

В състава си DuraSeal и DuraLite не съдаржат акрил и други добавки, които биха могли да се разрушат следствие въздействието на ултравиолетовите лъчи. Проведените тестовe в независима сертификационна лаборатория в Холандия показват, че при силно въздействие на UV лъчите в температурния диапазон от -70° до +120°С херметизацията се запазва за 44 седмици. При това разстоянието между стъклата се е изменило в рамките на 0,02%.

Залепващият слой от своя страна осигурява изключително противодействие на преминаването на газ и водни пари. Поради това не е необходима вторична херметизация с полисулфид, бутил или полиуретан. Тя се поставя само по желание.

Всички тези преимущества доказват високата ефективност, топло- и влагоустойчивост на дистанционерите DuraSeal и DuraLite.

Топлоустойчивост
Нека сравним коефициента на топлопроводимостта на стъклопакет при употреба на различен тип дистанционери:

К- коеф. на топлопроводимост на стъклопакета. По-ниските показатели съответстват на по-добри параметри на топлоустойчивост и енергоефективност.

Дистанционерите DuraSeal и DuraLite притежават по-добри характеристики в сравнение с традиционните дистанционери от алуминий, стомана или друг материал. Това се обяснява с уникалната им структура – използването на бутил с високи термични показатели, а също и кухината в тялото на гъвкавата лента.

Дистанционерът DuraSeal запазва с 50% повече енергията в сравнение с обикновения U-образен метален дистанционер и с 90% повече от алуминиевия. Благодарение на „загрятата” си с въздух структура дистанционерите DuraSeal увеличават температурата в крайната зона на стъклопакета с 4-6°С, с което се повишава и общата им топлина.

В DuraLite гофрираният алуминиев разделител е заменен с поликарбонат, което още повече намалява коефициента на топлопроводимост и прави DuraLite лидер сред системите дистанционери тип „топъл край”.

Ето как изглеждат изотермите и топлинния поток в различните участъци на PVC рамка с размер 1,2м х1,48 м.

Анализът на специалистите показва, че с повишаване на температурата в крайната зона на стъклопакета с 80%, се намалява вероятността от поява на конденз. Това от своя страна напълно изключва обледяването и образуването на скреж в края на стъклопакета.

Важно за производителите на прозорци е, че при системата DuraSeal времето за пълнене на стъклопакета с газ аргон се намалява от 2 минути на 3,5 секунди. Освен това, благодарение на херметизационните си свойства, системата запазва аргона и поддържа топлинните свойства на прозореца в пълния период на експлоатация на газа. Практиката показва, че стъклопакети с тези два типа дистанционери са приложими във всички климатични зони, дори най-тежките. Повече от 15 години системите за херметизация се използват в Далечния Изток и над 10 години в Урал и Западен Сибир.

Професионалистите избират „Топъл край”

Професионалистите определят няколко основни предимства на технологията за дистанционери „топъл край” пред традиционната двубариерна технология:

– Не е необходимо прилагането на вторична херметизация;
– Възможно е производство на различни по форма и размери стъклопакети (прозорци) без да е необходимо допълнително оборудване;
– Ниски разходи за труд и енергия;
– Не са необходими големи производствени площи и складови помещения;
– Високи термични и херметизационни характеристики;
– Дълготрайност на стъклопакета – до 30 години.

Херметизацията се извършва с една операция, което пести време, средства, площи и персонал на всеки производител. За производството се използва само хоризонтална ролкова преса и ръчен апликатор, което допълнително скъсява технологичния процес, но и позволява изработката на стъклопакети с разнообразна форма.

Това още веднъж доказва предимствата на стъклопакетите с гъвкави дистанционери, наричани още „топъл край”. В световен мащаб те са широко използвани при жилищното, общественото и промишленото строителство, в това число и при употребата на енергоефективни, триплексни, рефлексни и декоративни стъкла. У нас приложението им все още не е широко разпространено, но интересът към тях е безспорен.

Фирма „Чех-Пласт” доставя пълно оборудване за изработка на стъклопакети, включително и гореспоменатите дистанционери от ново поколение тип „топъл край” DuraSeal и DuraLite на компанията TruSeal Technologies.

За контакти и повече информация – www.chehplast.com.

Може да харесате още...