ГЕЦЕ с нови оптимални решения в зависимост от специфичните изисквания

Безопасността  е на първо място сред изискванията към системите за сигурност в обществените сгради.

Когато става въпрос за болници, летища, училища, заведения или сгради с хиляди посетители, евакуационните пътища и съответните системи за управление са от най-голямо значение за безопасността на хората  и за защитата при пожар или друго бедствие.

Взаимодействието между различните системни компоненти на GEZE формира аварийна система за евакуационни пътища GEZE SecuLogic. Тя може да интегрира едновременно:

•    различни задвижвания за автоматични врати
•    автомати за врати
•    моторни ключалки
•    аварийни брави за евакуационни изходи
•    противопожарни и аварийни алармени системи
•    системи за контрол на достъпа
•    централа за управление на всички изборени компоненти TZ 320

Системата отговаря на всички съвременни изисквания за надеждност, удобство и не на последно място – дизайн, както и на изискванията, заложени в „Директивата за електрическите блокиращи системи на врати в евакуационни пътища“ на Германския институт по строителна техника, както и на стандарта DIN EN 13637.

Като уеб-базирана и широкообхватна система за евакуация и за контрол на достъпа, GEZE SecuLogic интегрира всички компоненти на входовете и изходите за комбинирани цели. ГЕЦЕ предлага системата и с биометричен, и с картов идентификационен режим.

От друга страна самозаключващите се анти-паник брави гарантират едновременно:

•    надеждна противовзломна защита
•    бързо отваряне в случай на пожар или авария
•    контролиран достъп

ГЕЦЕ предлага оптимални решения в зависимост от специфичните изисквания за сигурност в различните типове сгради.

Може да харесате още...