GEZE COCKPIT – първата умна система за врати, прозорци и безопасност

Новата система за автоматизация на сгради – GEZE Cockpit, показана с голям успех на изложението Fensterbau Frontale в Нюрнберг, прави сградите наистина умни: свързани в мрежа, безопасни, енергоспестяващи и ефективни. Уникалната, интердисциплинарна работа в мрежа на технологията на GEZE за врати и прозорци, използваща интелигентен софтуер и отворени интерфейси, запълва празнина на пазара. Централната визуализация, функционирането и мониторинга на автоматизираните продукти на GEZE откриват нови възможности за операторите и планиращите сградната автоматизация. GEZE Cockpit може да се използва като самостоятелна система за автоматизация на сградите или да бъде интегрирана в по-високостепенна система за управление на сградата.

GEZE Cockpit за първи път позволява да се разгърне пълната интелигентност на продуктите на GEZE – т.е. всички налични възможности за управление и информация за състоянието да бъдат интегрирани в системата за автоматизация на сградите и да бъдат контролирани с най-висока степен на точност. Един пример за това е сезонната настройка на широчината на отваряне на автоматичната врата или на отварянето и затварянето на прозореца според външната температура в взаимодействие с метеорологичните станции и отоплителните системи.

Комуникационният стандарт BACnet позволява на GEZE Cockpit да интегрира всички „интелигентни“ продукти в мрежата на сградите, независимо от техния производител. Автоматизирани врати за аварийно излизане, автоматични плъзгащи се врати против кражби, системи за димо и топлоотвеждане, пожарозащитни врати със системи за затваряне и много други – до 62 продукта на GEZE могат да бъдат свързани към всяка Cockpit система. С многофункционалните продукти на GEZE за врати и прозорци, интелигентно наблюдавани и активирани с помощта на GEZE Cockpit, новата система за уравление на сградите може да се справи с най-различни житейски сценарии и вече се прилага успешно в няколко „умни“ офис сгради в Германия.

Може да харесате още...