Geze Slimdrive SL NT – интелигентна мощност, събрана в деликатен и компактен дизайн

geze

С монтажната си височина от само 7 см, новата автоматична врата GEZE Slimdrive SL NT се вписва почти невидимо във фасадата. Осигурява надеждност по ненатрапчив начин. Моторът е издръжлив, не изисква техническо обслужване и задвижва безшумно крила с тегло до 125 кг.

Новата релса на GEZE Slimdrive SL NT се монтира директно към стената, фасадата или към носещата греда. Монтажът и поддръжката на вратата са изключително улеснени, благодарение на модулната конструкция и достъпните отпред ролки. Пускането в експлоатация, поддръжката и експлоатацията се извършват посредством терминала за сервизно обслужване ST 220 или компютър с инсталиран продукт GEZEconnects и Bluetooth.

GEZE Slimdrive SL NT се предлага и в сертифициран вариант за аварийни и евакуационни изходи – GEZE Slimdrive SL NT-FR с издръжлива двумоторна технология. Благодарение на интегрирания акумулатор, вратата поддържа всички функции при отпадане на захранването (за ограничено време в зависимост от капацитета на акумулатора). Аварийната функция може да бъде програмирана в зависимост от изискванията на проекта. Захранващият блок е изключително надежден – с интегриран главен прекъсвач за всички полюси и защита с предпазители. За изграждане на координирана противопожарна система, GEZE Slimdrive SL NT може да се свърже с GEZE SecuLogic система за евакуационни изходи и система за приточен въздух и GEZE система за контрол на достъпа.

geze

Вратата е сертифицирана и по стандартите БДС EN 16005 и DIN 18650, регламентиращи безопасността на автоматичните врати в пешеходни зони. GEZE Slimdrive SL NT гарантира оптимална безопасност, благодарение на самообучаващото се управление – вратата настройва времето на отваряне, спрямо потока от хора. Интелигентното цифрово управление е категория 2 по DIN EN ISO 13849-1 (Безопасност на машините. Части от системите за управление, свързани с безопасността.) Вратата самостоятелно разпознава и протоколира грешките си, притежава вградена защита от късо съединение за всички контроли и задвижки и всички нейни функции са интегрирани в единен блок, т.е. не са необходими допълнителни модули.

Всички параметри на задвижване на вратата са с възможност за настройка. За да бъде постигната координирана и интелигентна сграда, GEZE Slimdrive SL NT може да бъде интегрирана в системата за управление на сградните инсталации (BMS) посредством CAN-Bus интерфейс.

Може да харесате още...