Градски фондове ще финансират санирането на къщи

От следващата година трите фонда за градско развитие ще финансират енергийната ефективност при еднофамилни жилищни сгради, по-познато като саниране на къщи. То обаче няма да е безплатно, както е при многофамилните сгради по националната програма, а срещу заем с по-ниска лихва и по-дълъг срок на изплащане. Това става ясно от съобщение на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“, познат като Фонда на фондовете, който управлява финансовите инструменти, създадени с европейски средства от оперативните програми у нас.

Другите ключови направления, които ще финансират трите фонда, са обновяване на градската среда, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна и културна инфраструктура, интегриран градски транспорт и ремонт или изграждане на студентски общежития, е посочено в съобщението.

Трите регионални фонда за градско развитие са за Южна България (142 млн. лв.), за Северна България (136 млн. лв.) и за София (92 млн. лв.). Те се съфинансират по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. от Европейския фонд за регионално развитие.

В момента те са в процес на структуриране и се очаква реално да започнат работа през 2018 г.

В момента Фондът на фондовете стартира провеждането на пазарни консултации за финансов инструмент „Фонд за градско развитие“. Те са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като търговски банки, инвестиционни и управляващи дружества, финансови институции, лизингови компании и други. Целта е да се събере обратна връзка от пазара и резултатите да се вземат предвид при подготовката на процедура за избор на финансови посредници, които ще бъдат избрани по Закона за обществените поръчки. Очакванията са това да се случи до края на годината.

Средствата от фондовете за градско развитие ще се предоставят на крайни получатели чрез избраните финансови посредници под формата на инвестиционни и оборотни кредити за финансирането на проекти, които трябва да отговарят на изискванията на оперативна програма „Региони в растеж“.

Финансовите инструменти ще може да се съчетават с безвъзмездна финансова помощ за проекти в областите туризъм, свързан с обекти на културното наследство от национално и световно значение, енергийна ефективност в студентски общежития и културна инфраструктура.

Крайните получатели могат да бъдат фирми, граждани, общини и общински дружества, други публични органи, както и публично-частни партньорства.

mediapool.bg

Може да харесате още...