Green Lighthouse – първата сертифицирана устойчива сграда в Дания

Green Lighthouse е първата въглеродо-неутрална обществена сграда в Дания. Пример за успешно публично-частно партньорство, сега, тя е и първата сертифицирана сграда в Дания за устойчиво строителство. Velux Group е Ръководител на проекта и заема председателското място в ръководния комитет. Сградата е първата в страната, достигнла „LEED златен рейтинг”. Следващата стъпка е получаване на сертификат по новата датска система за сертифициране на устойчиви офис сгради, DGNB Дания.

Green Lighthouse се помещава до Факултета по естествени науки в Копенхагенския университет  и представлява дом на студентската организация.

На сградата е присъден златен LEED (Лидерство в енергийния и екологичен дизайн) рейтинг. LEED сертификацията е американска система за оценка устойчивостта на сградата. Тя включва пет категории, които определят и оценяват на устойчивостта на дадена сграда – местоположение и населено място, водна ефективност, разход на енергия и въздух, материали и ресурси, вътрешен климат. Green Lighthouse е спечелила 68 точки и достига златен рейтинг.

Със сертифициране на  Green Lighthouse като първата устойчива сграда в Дания, се доказва, че иновативното партньорство между държавните институции и частните фирми може да създаде уникални резултати в областта на околната среда. Златният рейтинг също така повишава разбирането и интереса към сертифицирането на устойчиви сгради в строителната индустрия, което е важно, тъй като сградите в Европа произвеждат 40% от всички емисии на CO2. В тази област е наличен огромен потенциал за подобрение„, споделя министърът на  климата, енергетиката и строителството, Мартин Лидегар.

Архитектурна концепция
Вдъхновен от слънчевия часовник и движението на Слънцето около сградата, екипът на проекта Green Lighthouse се насочва към слънцето като източник на енергия и ролята му в науката. Green Lighthouse разполага с високи тавани и открит, просторен атриум.

Нейната кръгла форма осигурява вътрешното предверие да бъде залято от обилни струи естествена светлина, проникваща през многото покривни прозорци Велукс. Отвореното пространство в сърцевината на сградата е от решаващо значение и по отношение на вентилацията. Свежият въздух, проникващ от фасадата на прозорците, преминава през атриума преди да напусне сградата през високо разположените покривни прозорци.

Енергиен дизайн
Всеки елемент, съставил Green Lighthouse, е избран заради енергийната му ефективност и благосъстоянието на тези, които работят или посещават къщата. Енергийната концепция на Green Lighthouse се използва от възобновяеми източници на енергия. Термопомпата, която използва слънчева и геотермална енергия има функция както да затопля, така и да охлажда сградите.Слънчевата енергия се използва за охлаждане на сградата през лятото и за подобряване на ефективността на термопомпата през зимата. Подовото отопление на сградата също използва соларна енергия. Възможно е дори акумулиране на излишната енергия.

Green Lighthouse разчита на следните източници на отопление и електроенергия:
– 35% слънчева енергия от слънчеви колектори, поставени на покрива и съхранена топлина в земята чрез топлинна помпа;
– 65% екологично централно отопление, с 30% увеличение на ефективността чрез използване на термопомпа;
– 76 м² соларни клетки на покрива захранват осветлението на сградата, вентилацията и помпите.

Дневна светлина
Green Lighthouse  е с дизайн, фокусиран около слънцето като източник на дневна светлина и основен източник на енергия. Тя е експеримент, при използването на познати и нови технологии в уникална енергийна концепция. Всички постоянни работни помещения са с висок фактор на осветеност (Daylight Factor). Подпокривният етаж е превърнат в място за отмора и буквално „зареждане на батериите”.

Velux Group е партньор на Green Lighthouse. Компанията предоставя голяма част от продуктите и финансирането на тази новаторска сграда, с идеален баланс на енергийна ефективност, архитектурни решения, здравословен вътрешен климат и достъп до оптимално количество на дневна светлина.

Фирма Велукс финансира и допълнителни  експертизи, които имат  решаваща роля в проследяването на енергийния баланс на сградата и вътрешния й климат.

*Докато стандартното строителство се ръководи от краткосрочни икономически цели, то устойчивото строителство е базирано на най-добрите практики, които насърчават дълготрайната икономичност, качество и ефективност. На всеки етап от жизнения цикъл на сградата, тя повишава комфорта и качеството на живот, докато същевременно намалява негативното влияние върху околната среда и повишава икономическата устойчивост на проекта. Сграда, проектирана по устойчив начин, минимизира използването на вода, първични суровини, енергия, земя… през целия си живот.

Може да харесате още...