„Група град“ предлага всички покриви в София да бъдат озеленени

Вижте също...