Групата Velux отвори в Австрия първата „неутрална“ еднофамилна къща