Hörmann придоби контролния пакет акции на италианската компания Pilomat

Вижте също...