I-tec – автоматична вентилация, интегрирана в прозореца

Иновативната I-tec вентилация от Internorm позволява проветряване на дома, без да се налага отваряне на прозорците. Решението се осигурява приток на чист и свеж въздух през цялото денонощие. За разлика от конвенционалния начин на проветряване чрез широко отваряне на прозорците, с I-tec няма загуба на ценна топлина. Вградената вентилация се грижи за контролиран обмен на въздуха в помещенията и действа превантивно срещу образуването на мухъл. Интегриран безжичен сензор отчита повишената влажност на въздуха вътре в дома и напълно автоматично активира вентилацията. Това е особено важно за помещения с по-висока влажност като кухни и бани.
iTEC 1

I-tec предлага:
– свеж въздух при минимална загуба на топлина;
– не замърсява с прах;
– индивидуална вентилация на помещенията според нуждите;
– намалява риска от образуване на мухъл;
– проветряване и при дъжд;
– възможност за комбиниране с I-tec SmartWindow за лесно управление, вкл. от разстояние.

Вижте също...