Индустрията подценява потенциала на цветните уплътнители