Информационната кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове” продължава в гр. София

Информационни дни по проекта в град София продължават. В периода 16-19 май 2013 г. от 16:00 до 20:00 часа на създадени за целта информационни кътове гражданите могат да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта на следните места:
16    май 2013 г.
•    Площада пред Народния театър;
•    До метротостанция „Васил Левски“ (подстъпа към Борисовата градина);
•    До метростанция Сердика пред Булбанк.

17    май 2013 г.

•    Площада пред Народния театър;
•    До метротостанция „Васил Левски“ (подстъпа към Борисовата градина);
•    До метростанция Сердика пред Булбанк.

18    май 2013 г.
•    Площада пред Народния театър;
•    Южен парк – на Голямата поляна със сцената;
•    Борисовата градина – при езерото „Ариана“.

19    май 2013 г.
•    Южен парк – на Голямата поляна със сцената;
•    Борисовата градина – при езерото „Ариана“.

В пролетната информационна кампания ще се проведат и срещи с управители на етажната собственост, на които ще се даде отговор на въпроси и казуси, свързани с участието на собствениците в проекта и всяка допълнителна информация,
21 май – кв. Слатина, в зала „Изток” на зала  „Универсиада”, бул. Шипченски проход №  2.
22 май – кв. Младост, в читалище „Бъднина“, ж.к. „Младост 2“, до бл. 220
29 май – кв. Изгрев, в залата на ул. А.П. Чехов № 16А
За втора поредна година Министерството на регионалното развитие и благоустройството провежда информационна кампания по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Целта на информационните дни е повече граждани да се запознаят с предимствата и възможностите на проекта. Стремежът е администрацията да отиде при гражданите, да им представи проекта и да отговори на всичките им въпроси. Експертите на МРРБ ще бъдат на разположение през целия период на изпълнение, ще подпомагат и консултират желаещите на всеки етап от прилагането му.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е увеличен и собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда вече ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийното й обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта. Промяната няма да се отрази на броя на планираните за обновяване сгради. Индикативните бюджети на всички одобрени до момента сгради ще бъдат актуализирани съгласно новото разпределение на финансирането – 75% безвъзмездна финансова помощ, 25% самоучастие на собствениците.
Информационните дни по проекта се провеждат в периода 16.04. – 30.06.2013 г. в общо 36 града. Във всеки един от градове ще бъде разположен информационен кът, в рамките на който хората ще имат възможност да получат детайлна информация и да бъдат консултирани от експерти във връзка с кандидатстването по проекта.
Към 14 май 2013 г. са подадени 202 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 115 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. Само в 6 града няма подадени заявления – Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.
Най-много са подадените заявления в София – 54, следват Пловдив – 15, Благоевград и Варна – 13, Бургас и Смолян – 12, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район – 23; Северозападен – 10, Северен централен – 18, Югозападен – 27, Югоизточен – 21, Южен централен – 48.

Допълнителна информация:
Проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Бенефициент по проекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Жилищна политика“.
В рамките на проекта ще бъдат организирани четири информационни кампании – една през 2012 г., две през 2013 г. и една през 2014 г.

 

Може да харесате още...