Иновативните технологии за слепване на стъклата и липсата на армировка – ново измерение на енергийната ефективност от Алупласт

Създаването на прозоречни профили с ниска топлопропускливост не е само мода и любопитство. То включва в себе си различни дейности и иновативни технологии, които в продължение на години дават насоката на развитие на прозоречната техника.

Една от водещите в иновациите компании, с традиции в разработката на енергоефективни технологии, е немската фирма „Алупласт”, която е сред лидерите в производството на профилни системи за врати и прозорци от PVC. Тя е фамилна компания, в която доверието и директната комуникация на всички нива са предпоставка за постигане на европейско качество и отношение към клиента. Част от тази бизнес структура е и българският търговски офис на компанията, представляван от Калоян Папазов. Според г-н Папазов, основна насока в създаването на нови продуктови системи е намаляването на потреблението на енергия, съобразно приложението на съответната прозоречна система. Едно от предимствата на компанията е, че може да осигури различни прозоречни продукти, съобразно изискванията на пазара, отчита търговецът. За съжаление, пазарът у нас е все още е ценово ориентиран и това предполага масова употреба на конвенционалния модел профили за прозорци и врати. Такава е профилната система „Ideal 4000” (70 мм), която притежава добри оптични и технически характеристики, и има добър изолационен капацитет (коеф. на топлопроводимост U = 1,3 W/m²K). Но какъвто и да е профилът, стъклопакетът или обковът, направата на прозореца до голяма степен зависи от самия производител, е категоричното мнение на търговския представител.

Новосъздадените профилни системи, които са все още малко познати на българския потребител, притежават значително по-добри топло- и звукоизолационни характеристики и гарантират сигурност, здравина и надеждна експлоатация на произведените от тях прозорци. Инвестицията в тях като цяло обаче е по-висока, но не толкова, че да не обърнем внимание на последващите ползи – индивидуален комфорт и спестени средства за отопление. Новите продукти на „Алупласт” са свързани с разработката и прилагането на иновативни технологии за изработка на профилни системи, като слепване на стъклопакета към крилото – „bonding inside“ или елиминиране на стоманената армировка – „powerdur inside”. С помощта на тези технологии се постигат по-добри топлинни и якостни характеристики на профилите, съобразно изискванията за конкретния продукт и неговото приложение.  Най-новата система „Energeto”, съвместна разработка на „Алупласт” и BASF, комбинира и двете технологии – замяна на стоманената армиравка с изкуствен материал, наречен Ultradur® High Speed, и технологията „bonding inside“. Концепцията energeto ® – нова насока в енергоспестяването

Представената от „Алупласт” концепция energeto® е нова насока в енергоспестяването, защото при нея липсват стоманени подсилващи сегменти в профилите, с което се подобряват термичните показатели на дограмата и се намаляват енергийните загуби в сградата. „Еnergeto ®” представлява гама от цялостни решения. Тя служи за изпълнение на профили с външни и междинни уплътнения и дълбочина на вграждане 70 mm или 85 mm. Вариантите за изработка на системата са пълна или частична армировка (само на касата) и слепване „bonding inside“. Тези възможности определят системата като комплексен отговор на пазарните очаквания за прозорци с максимална термична изолация, както в сегмента ново строителство, така и в обновяването на стари сгради. 

Внедряването на технологията energeto® облекчава и работата на производителите на прозорци, като рационализира производствените процеси.

Освен добри термични качества, серията „energeto” притежава над 40 варианта на цветово оформяне, посредством различни цветове покривни фолиа. Прилаганата иновативна технология за производство на фолио, наречена cool-colors, гарантира подобрени експлоатационни качества и по-голяма дълготрайност на повърхността.

Внедряването на energeto® стана възможно благодарение на комбинирането на две иновативни технологии на „Алупласт”:
– „bonding inside“ – прилагане на специална техника на залепване на стъклото в жлеба на профила на крилото, с което се постигат заложените статични и топлинни параметри на прозоречните конструкции.

– „powerdur inside“ – съвместна разработка с предприятията на BASF, в която се използва новият изкуствен материал Ultradur® High Speed, заместващ стоманените армировъчни елементи, използвани при конвенционалните прозоречни рамки.

Технологията „bonding inside“ създава по-висока сигурност и стабилност на прозорците.

Тя осигурява залепване на стъклото към крилото, без да се поставят стоманени подсилващи сегменти в профила. Вследствие на това носещата функция се поема от стъклопакета, а голяма част от статичното натоварване се пренася през стъклото. Това прави стъклата доста по-устойчиви на огъване от профилите на крилото, и по такъв начин се стабилизира прозореца. Благодарение на постоянната връзка на стъклото с крилото се намалява и рискът от изкривяване, огъване, както и от увисване на крилото. Този метод минимализира риска от пропукване на стъклата в резултат на точкови напрежения. Той удължава експлоатационния живот на крилата, без да се налага тяхното периодично регулиране.

Като допълнение, слепването на прозореца с профила осигурява и най-добрата защита срещу взлом, защото стъклото не може да бъде извадено.

Предимства на технологията за залепване на стъклата:
– По-малък риск от пропукване на стъклата, поради липса на точкови напрежения по стъклото;
– По-голяма стабилност на прозорците, благодарение на укрепващото взаимодействие със стъклото;
– Увеличаване на остъклената площ, защото профилите са по-ниски с около 10 mm;
– По-добра акустична изолация, следствие на непосредственото свързване на крилото със стъклата;
– По-добра защита срещу взлом. Благодарение на цялостното уплътняване с лепило не е възможно стъклото да бъде извадено от крилото.

„Powerdur inside“ – най-топлите прозорци в своя сектор

Едновременно с внедряване на технологията за залепване на стъклата „bonding inside“, „Алупласт” прави разработки с цел термоизолиране на профилите. Така се постига и пълното елиминиране на „слабото звено” в профилите – стоманените подсилващи сегменти и термичния мост.

Подсиленият със стъкловлакно термопластов материал, наречен Ultradur®, замества стоманата, използвана в конвенционалните прозоречни рамки от PVC. 

Следствие от липсата на стоманена армировка е значителното намаляване (до 60%) на теглото на рамката на прозореца. Постигат се и коефициенти на топлопреминаване на рамката Uf от 0,94 до 1,0 W/m²K, в зависимост от дълбочината на вграждане на профила, съответно 85 или 70 мм. 

Прозорците energeto® ефективно използват слънчевата енергия 

Изработката на профили, без стоманени сегменти в конструкцията, позволи на „Алупласт” да изработи конструкция рамка/крило с широчина едва 107 мм. Така се увеличава площта на стъклото и се подобрява осветеността на помещението. Изборът на термоизолиращо или нискоемисионно стъкло, допълнително намалява температурните разлики. Това е идеално решение за проектиране на много светли фасади на сградите, както и за реновиране на стари обекти.

Системата energeto® е една от малкото прозоречни системи, които дават възможност за изграждането на т. нар. пасивни прозорци, с използване на основния двукамерен стъклопакет и коефициент на пропускане на топлината Ug = 0,7 W/(m²K). Това е възможно благодарение внедряването на още една иновативна технология, наречена „foam inside„. В основата й е запълването на вътрешните камери на профила с изолационен материал – специална полиуретанова пяна. С прилагането на тази допълнителна изолация Uf (за рамката) достига 0,79 W/m²K, а за целия прозорец е Uw = 0,61 W/m²K.

„Ideal 8000” – изключително добро съхраняване на енергията  

Серията „Ideal 8000” е най-новата разработена профилна система на фирма „Алупласт”. Тя постига зивишени топлинни и акустични характеристики, благодарение на: увеличената до 85 мм дълбочина на вграждане на профила; повечето камери в профила; и наличието на тройно уплътнение.

Допълнителното й предимство е възможността за използване на троен енергоспестяващ стъклопакет, запълнени с аргон, и широчина 59 мм, което гарантира най-добрите възможни топлинни параметри на прозорците, при относително ниска себестойност на техническото изпълнение.

Така например, при изработката на прозорец с размери 1230 x 1480 mm и избор на енергоспестяващ стъклопакет с дебелина 59 мм, се постига коеф. на топлопреминаване на стъклопакета Ug = 0,5 W/m²K, а този на прозореца Uw = 0,76 W/m²K. За разлика от тези стойности, при стандартно изпълнение коефициентът на топлоизолация за профила Uf е 1,0 W/m²K. Тези стойности определят „Ideal 8000” като едно извънредно добро решение за инвеститорите, които са заинтересовани да строят енергоспестяващи сгради.

Характерно за системата „Ideal 8000” е многообразието от конструктивни варианти, взаимната съвместимост на профилите и свободата при избора на оптимално конкретно решение. Системата „Ideal 8000” би могла да се изпълни традиционно с подсилващи стоманени сегменти в крилата, което се изисква особено при избора на цветни стъкла или при конструкции с по-големи габарити.

Тези възможности, както и значително по-добрите топлинни параметри, подтикват производителите да заменят системата „Ideal 6000” с иновативната система „Ideal 8000”.

Повечето производители на дограма са запознати с тези иновативни системи, но все още водещ фактор при избора на система е цената, признава Калоян Папазов. Увереността му, че ще достави в срок и с перфектно качество всеки търсен продукт, го кара да работи активно със своите настоящи партньори – производители на дограма от цялата страна. Признава, че много трудно се създадат лоялни партньорски взаимоотношения, но пък с човешко отношение и доверие могат да се постигнат истински дългосрочни бизнес партньорства с колеги и клиенти.

Вижте също...