Интелигентните прозорци не са далеч

Първите PVC прозорци се появиха през 50-те години на двадесети век. По това време определено беше революция в производството на прозорци. Пластмасовият прозорец осигурява безпрецедентни до този момент комфортни условия. В апартаментите с такива прозорци става, както никога до този момент, топло и тихо, грижата за прозорците е опростена.

Какви са новите възможности, появили в пластмасови прозорци през последните 60 години?

След революцията от шейсетте години се установява известно спокойствие. През следващите четиридесет години развитието на прозоречните системи не е толкова значимо. Добавени са  отделни елементи, но те променят прозореца много малко. Прозоречната система остава непроменена – едно-, дву- или трикамерен профил с ширина приблизително 60 мм, обикновено стъкло, отварящи се навътре и навън, еднокрили и двукрили, наклонени и въртящи се.

Истинският пробив в прозоречните технологии започва в началото на 21-ви век и оттогава те се развиват със скокове.

Първо, на пазара се появяват по-силни профили – дебелина 70 мм, 80 мм, 86 мм или повече. Произвеждат се трикамерни и вакуумни стъклопакети. Увеличава се дълбочината на профила и броя на камерите.

Появяват се енергоспестяващи стъкла с магнетронно разпрашване, които отлично запазват топлината през зимата и предпазват от прегряване през лятото. Технологията им е такава: сплави от титан и други метали се нанасят на много тънък слой върху повърхността на стъклото. Този слой екранира топлината вътре в помещението и / или отразява лъчите на слънцето през лятото.

Аксесоарите стават все по-надеждни. Първите обкови са инсталирани на видимата част на крилата.  Днес обковът е скрит между касата и крилото. Промяната на сплавите, защитните покрития, конструкцията на обкова стават по-удобни за прозорците и потребителите. Конструктивните механизми непрекъснато се усъвършенстват. И не на последно място – изобретена е специална арматура против кражби, която е почти невъзможно да се отвори.

Буквално за около 10-15 години, PVC прозорците се превръща в нещо съвсем обикновено и стандартно, което ни заобикаля навсякъде.

Основният двигател за развитието на прозоречните системи в Европа винаги е била енергийната криза. Това се отнася не само за прозорците, но и за всички строителни материали, разработени по този начин, като изолации, покривни и декоративни материали.

Енергийните ресурси станат все по-скъпи и в отговор на това компаниите се опиват да намерят нещо, от което да спечели по отношение на енергоспестяването.

Съответно, днес по-търсени са тези системи, които съхраняват повече топлина. И то в различни аспекти: през зимата те трябва да съхраняват топлината, така че загубите да са  възможно най-малко. През лятото трябва да предотвратяват прегряване на стаята.

В допълнение към този мощен двигател като енергийната ефективност можем да добавим и специфичните за 21-ви век – цвят на профила, шумоизолация и устойчивост на взлом.  И накрая, тенденцията е дигитализация в технологиите за прозорци.

Защо прозорецът трябва да е BIM (Building Information Modeling)?

Съвременният прозорец трябва да бъде “дигитализиран”, реализиран с цифров модел, използващ технологиите BIM. Това е настоятелно изискване на времето, в което живеем.

В прозоречната система могат да се интегрират различни допълнения, които дават на прозореца нови функции: от плазмения панел, възпроизвеждащ ландшафта в 3D, до прогнозата за времето. Днес прозорецът може да изпълнява дори функцията на домашен компютър!

Засега обаче няма сигурни варианти, които да бъдат пуснати в масовото производство (има само експериментални такива), но очевидно новата ера на прозорците не е далеч.

“Интелигентните” прозорци не са далеч

През последните години прозорецът се интегрира в системата “умен дом”.

Според системата, инсталирана в интелигентната къща, собственикът може да бъде на хиляди километри, но в същото време да управлява топлината в къщата и инженерните системи, включително и прозорците. Има системи, които са проектирани така, че отоплителните тела загряват по-малко, когато прозорецът е открехнат.

Прозорецът в бъдеще ще бъде управляван (отваряне, затваряне, включване на засенчване и т.н.) от сигнала на смартфона или със специална дигитална карта.

Ако измерим количеството студен въздух, който прониква в къщата със стари прозорци през зимата, става ясно, че икономиите при смяна прозорци, могат да достигнат много големи.

Невъзможно е да не забележите разликата между стари и нови прозорци. Само след смяна на прозорците, стаята в апартамента става уютна, наистина топла.

Пропускливост на въздуха е характеристика, която може лесно да бъде измерена в лаборатория.

Пропускливостта на въздуха на модерен PVC прозорец се измерва на ниво от 0.1-0.3 m³ на час. За сравнение: през дървени прозорци на остаряла конструкция от 70-80 години на ХХ век преминава 40-60 m³ въздух на час.

В Германия например, подмяната на прозорците в отделен апартамент не е възможна. Там прозорците се променят на цялата сграда.

Фирмите за прозорци отиват директно при домоуправителите или управляващи компании, а те от своя страна, представят своите предложения на живущите. В предложенията се посочва срокът на възвръщане на инвестицията (приблизително 2 години), или банкова структура, която ще финансира изцяло проекта, но след 2-3 години тя ще вземе разликата в битовите сметки (които биха били без подмяна на прозорците, и това, което са в момента). След този период, сметките си, ще бъдат значително по-ниски.

Може да харесате още...