Интелигентно остъкляване с циркулираща вода

Системата RadiaGlass използва двуслойни стъклени панели с циркулираща вода в кухината между стъклата, което охлажда или затопля сградите. Системата има много приложения: прозорци, окачени фасади, остъклени покриви, капандури, вътрешни разделители, радиатори, слънчеви колектори и фотоволтаични панели. Излъчващият елемент се състои от две монолитни или ламинирани стъкла, разделени от кухина с диаметър 16 мм, която се изпълва с вода.

Топлообменникът пуска водата в обръщение и я загрява или охлажда. Първичният кръг е свързан с избран конвенционален енергиен източник (термопомпа или котел) или с възобновяем енергиен източник (геотермална или хидротермална система, базирана на охлаждане чрез изпаряване). През горещите сезони системата предпазва сградата от слънчева радиация и извлича топлината от вътрешността благодарение на водата, която циркулира при ниска температура в кухината. По този начин се елиминират високите топлинни стойности през лятото, типични за остъклените сгради.

A- тръба за връщане;
B- тръба за захранване;
C- помпа;
D- топлообменник;
Е- първичен кръг за отопление и охлаждане.

Благодарение на малкия си размер, циркулационната помпа, разпределяща водата към панелите, може да бъде разположена в малък достъпен шкаф. Циркулационната помпа се предлага като модули, свързани към отделните термостати във всяка стая или като модули с повече технически възможности, свързани с автоматизирана централизирана система за управление на енергията.

Може да харесате още...