Ипотекираните апартаменти се санират с разрешение на бирниците

Вижте също...