Издаването на скица безплатно и от нотариус

Издаването на скица за имот, който се намира на територията на община с одобрена кадастрална карта, ще става безплатно и ще се извършва от нотариус. Скици за имоти, намиращи се извън подобни територии, ще се издават по досегашния ред. Това е възможно след като беше променен Законът за кадастър и имотен регистър, чийто редакции скоро ще влязат в сила. На нотариусите се предоставя дистанционен достъп до регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), където да правят справки.

Към момента издаването на скица за срок до 3 дни е на цени от 10 лв. до 30 лв. в зависимост от имота. В случай, че е документът е необходим в рамките на един ден стойността е между 15 лв. и 45 лв. Най-скъпа е експресната услуга – от 30 лв. до 90 лв.

Към момента една трета от съществуващите имоти са с кадастрални карти, или 18% от територията на страната. Дали имотът, от който се интересувате има кадастрална карта може да разберете като направите справка в сайта на АГКК.

fakti.bg

Може да харесате още...