Изграждане на конструкции с TRIGLASS® профили: иновацията в строителната индустрия

TRIGLASS

През 2018 г. италианската фирма Top Glass създаде нов композитен материал, наречен TRIGLASS® High Performance, специално проектиран за конструктивни приложения.Тези профили са тествани в лабораторията за изпитване на материалите в Политехническия университет в Милано, като са проведени серия от механични и физични експериментални тестове съгласно европейския стандарт EN 13706. Свойствата на материалите TRIGLASS® High Performance са по-високи от изискванията за клас E23, който представя най-строгите параметри за качество.

TRIGLASS

През последното десетилетие използването на FRP профили в строителното инженерство е все по-широко разпространено. Този материал представя много предимства по отношение на традиционните техники: устойчивост на агресивни среди, лекота, скорост на изпълнение, по-голяма носеща способност, оптимална съвместимост с готови конструкции, голяма геометрична адаптивност. Приложенията са многобройни: конструкции за промишлени или жилищни среди, пешеходни и автомобилни мостови конструкции, укрепване на нови бетонни елементи и много други.

TRIGLASS

Тези профили, използвани като конструктивни елементи, трябва да представят механични и физични свойства по-високи спрямо класическите материали. По-специално те трябва да се характеризират със стойности за якост на опън, натиск и огъване по-високи от специфичната наложена граница. Те трябва да имат по-висок капацитет на лагерите и срязванията, за да гарантират добро механично поведение при свързването. Освен това трябва да имат и висока пожарна реакция и устойчивост.

TRIGLASS

Поради нарастващото използване на тези материали е необходимо да се разработи документ за стандартизация в Европа за производството и конструирането на на конструктивните FRP елементи. През септември 2018 г. Европейският технически комитет 250 (CEN/TC250) представи „Перспективи за нови насоки при проектирането на FRP структури“, а някои европейски документи за оценка бяха публикувани както за структурните профили, така и за използването на FRP ленти като армировка на конструктивни елементи.

За повече информация: Top Glass

Може да харесате още...