Йорн Шюте и Петер Лаубенщайн за ThermoFibra, Forthex и iCOR

© Снимка: Даниел Мунд/GLASWELT

Петер Лаубенщайн (д.) е нов управител в Deceuninck Germany GmbH. Йорн Шюте продължава да бъде първо лице за контакти за клиентите от сектор прозорци в качеството си на управител „Продажби и маркетинг“.

От началото на 2019 г. Петер Лаубенщайн подсилва фирменото управление на Deceuninck Germany в Боген. Неговата задача: оперативно управление на бизнеса и по-нататъшно разширяване на немския филиал на концерна. Той също така подпомага обединяването на продуктовите марки Inoutic и Deceuninck. Йорн Шюте е първо лице за контакти в ръководния екип за клиентите от сектор прозорци в качеството си на управител „Продажби и маркетинг“. Към това трябва да добавим: предстои провеждането на изложението за новости в областта на системите за врати и прозорци. Натрупали са се всъщност достатъчно основателни причини да посетим филиала на Deceuninck в баварския град Боген.

Glaswelt – Г-н Лаубенщайн, Вие от една година сте член на фирменото ръководство. С какво се занимавахте преди това? 

Петер Лаубенщайн –  Имам опит в строителството и познавам много добре циментовата индустрия. По тази линия познавам сегашния изпълнителен директор на концерна Deceuninck, г-н Франсис Ван Екхаут, който ме предложи за тази позиция.

Glaswelt – Какви са Вашите задачи тук?

Лаубенщайн – Това, което всъщност трябва да направя, е да подпомогна сливането на старото дружество ­Inoutic в новата Deceuninck ­Gruppe.

Йорн Шюте – Аз също се радвам, че той е в нашия екип, така мога много интензивно да се грижа за нашите клиенти. Петер Лаубенщайн е в състояние да ръководи преструктурирането.

Glaswelt – Бихте ли могли да споделите с нас малко повече за плановете за преструктуриране в концерна и в частност тук, в Боген?

Лаубенщайн – В рамките на целия концерн, сега сме се съсредоточили към стратегията „OneEurope“. Това означава, че от една страна сме започнали въвеждането на единна продуктова стратегия, а от друга страна анализираме състоянието на отделните филиали, за да увеличим размера на общата добавена стойност. Националните организационни структури ще бъдат по-тясно свързани с централата в Белгия. Тук, в Боген, в бъдеще ще произвеждаме основно т. нар.  „Highrunner-Profile“ [най-продавани профили]. Профилите, които не са толкова търсени от дружеството-майка, ще трябва да се произвеждат в другите заводи. Но обслужването на клиентите, техническото обслужване и маркетинга остават тук. Нашите клиенти не трябва да усетят абсолютно нищо от нашето преструктуриране.

Йорн Шюте – В основата на OneEurope е заложено също, че ние много интензивно ще сменяме местата си в рамките на концерна, и то не само на ръководно ниво, а в почти всички структури. Ние горе се опитваме да дефинираме една обща цел, която след това да сведем надолу по веригата до отделните национални структури. След това ще се извърши адаптиране към специфичните за съответната държава условия. С това е свързан сериозен потенциал за намаляване на разходите. Но още по-голям потенциал виждаме в по-нататъшното развитие на нашата компания. Това ще може да бъде видяно от всички още на изложението за системите за врати и прозорци.

Glaswelt – Ще бъдат ли необходими по-малко на брой служители за екструдиране в Боген?

Лаубенщайн – За съжаление ще трябва да се съкратят работни места в Боген и Хундердорф. Нашето желание е да завършим този процес до края на годината, в момента текат разговорите със съвета на представителите на работниците и служителите в предприятието.

Glaswelt – За много работни места ли става въпрос?

Лаубенщайн – Става въпрос за около 100 работни места, но ще бъдат засегнати по-малко работници и служители, тъй като някои попадат под действието на регламенти за предпенсионна възраст и други подобни.

Glaswelt – Г-н Шюте, пренастроиха ли се вече Вашите клиенти към новото име Deceuninck?

Йорн Шюте – Да, може така да се каже. За много от тях името Deceuninck открива дори много повече възможности в сравнение с изкуственото име Inoutic. Името „Deceuninck Germany“ показва, че ние сме самостоятелен член на концерна с корени и свързаност с дружеството-майка.

Glaswelt – Да кажем нещо за новостите сред продуктите. Вие представяте световна иновация?

Шюте – Така е. Концепцията, да има 100% съвместимост между различните профилни системи, е напълно нова. Ние предоставяме тази концепция с ядрото iCOR, но и с други продукти, така че производителят на прозорци наистина да може да конструира своя индивидуален прозорец, използвайки интересна модулна система за монтаж с готови елементи.

ThermoFibra: Крилото на прозореца е подсилено с вградени множество нишки от стъклени влакна (видимо в горната част на снимката).

Снимка: Даниел Мунд/GLASWELT

Glaswelt – Кои продукти имате предвид?

Шюте – Крилата на прозорците позволяват подсилване с вградени множество нишки от стъклени влакна. Назовахме идеята ThermoFibra. Прозорецът се стабилизира изключително много и в същото време се постигат по-добри топлоизолационни характеристики. Това прави стоманената армировка излишна и могат да бъдат постигнати максимални размери на прозорците със значително по-малко тегло. Минималистичните дизайни, като Elegant, печелят от възможността за намаляване на припокриващата част от 9 мм на 7 мм. С ThermoFibra се оптимизират значително техническите граници на PVC. Ние откриваме напълно нови възможности за реализиране на големи, цветни елементи.

Glaswelt – Вие говорите за система Elegant, а не както е известна „Elegante“?

Шюте – Това също е резултат от нашето преориентиране: Сега имената на продуктите са еднакви за всички държави – така буквата „e“ отпада от немското име на марката Elegante.

Glaswelt – Има ли производители, които продават системата особено успешно?

Шюте – Да, всъщност всички, които са я въвели. Стартирахме продукта с пилотни клиенти. Те се увеличиха значително с пускането на новия прозорец. Новата технология ни открехна вратата на клиенти, които досега работеха със системи на други доставчици.

Glaswelt – Но да сe върнем още веднъж към подсилването на профилите. Рамките ThermoFibra вече се състоят само от PVC…

Шюте – Знам какво имате предвид. Материалът е напълно рециклируем. Стъклените влакна могат да бъдат изцяло отстранени от PVC в собствения ни завод за рециклиране в Диксмуиде. Подсилването не е видимо, но тази технология със сигурност е революция в производството на прозорци. С нея постигаме недостижима досега твърдост на профила. Впрочем, технологията може да се използва дори за профили за входни врати. С ThermoFibra значително се ограничава термичната деформация на PVC. Това като цяло означава по-малко рекламации за нашите клиенти и нас.

Glaswelt – И как се извършва обработването на един профил Elegant С ThermoFibra?

Шюте – Адаптирането на машините към производство по тази технология е по принцип незначително, в зависимост от машинния парк. Разбира се, ние тествахме продължително начина за обработка и при нашите клиенти.

Снимка: Даниел Мунд/GLASWELT

Forthex е армировъчният профил за касата на прозореца. Сърцевина от разпенено PVC и стъклени нишки осигурява необходимата топлоизолация.

Glaswelt – Какво ще кажете за Forthex?

Шюте – Forthex придава на касата на прозореца необходимата устойчивост. Сърцевината от разпенено PVC и стъклени нишки осигурява необходимата  топлоизолация. Подсилването със стоманена армировка може опционално да бъде поставено и в рамката. Като цяло, ние разполагаме с перфектното решение на пазара за прозорци, без стоманена армировка, с подобрена топлоизолация и уникална стабилност. Освен това съществува значително предимство по отношение завинтването на обкова. Силите на издърпване на винтовете във Forthex са неколкократно по-големи от тези при завинтване в стомана. Убеден съм, че концепцията ще бъде много добре приета. Това дава възможност на нашите клиенти да произвеждат цветен или бял прозорец RC2 без лепене по стандарт. Към това трябва да добавим: Прозорецът ще бъде значително по-лек: възможно е намаляване на теглото с до 30 процента спрямо системите, които са подсилени със стомана.

Glaswelt – Какъв опит притежава концернът с новоразработените продукти?

Шюте – Технологията, използвана в ThermoFibra, се продава в западноевропейския пазар от 2012 г. Успехът там е голям, тъй като на пазарите със силно слънчево лъчение системата може да разкрие пълните си предимства. От армировката Forthex са продадени вече над един милион линейни метра. В това отношение всички производители ще получат вече изпробвано технологично нововъведение.

Glaswelt – С колко се оскъпява една PVC рамка с технологията Forthex?

Шюте – Говорим за оскъпяване на профила с по-малко от 10 процента. Ние очакваме обаче финансова компенсация поради отпадането на стоманената армировка и свързаното с това по-лесно боравене.

Glaswelt – Има ли Deceuninck планове да дигитализира системата за прозорци?

Шюте – Ние не доставяме готов продукт. Кой краен потребител иска да разбере посредством използване на чип, от кои компоненти е съставен даден прозоречен профил? Това ще бъде интересно да се знае само ако прозорецът се рециклира. Но този процес ще се извършва едва след няколко десетилетия, когато ще има нови, напълно различни технологии. Ето защо не ми е идвала идеята да използвам чип или нещо подобно в профила на прозорец с цел дигитализиране. Технологиите за сигурност и вентилация например имат смисъл по отношение на интелигентния дом – но тези технологии се прилагат в прозореца, а не в профилната система.

Glaswelt – И накрая, можете ли да ни посочите някои окономически данни?

Лаубенщайн – Поради новата структура на концерна не можем да направим изрични изявления за германския пазар. През последните години, в хода на преструктурирането, изгубихме няколко клиента. С новите разработки със собствени уникални характеристики и нова структура на продажбите, вярваме в бъдещия успех и очакваме с нетърпение изложението за новости в областта на системите за врати и прозорци, защото клиентите ще видят, че могат да работят успешно с нас.

Glaswelt – Благодаря за интервюто, уважаеми господа.

Въпросите зададе главният редактор Даниел Мунд

Снимка: Даниел Мунд/GLASWELT

Томас Клима е новият член на пласмента на Deceuninck и отговаря за пазари в Централна и Източна Европа.

Снимка: Deceuninck

Какво се крие зад ICor

Доставчиците на системата Deceuninck наричат iCOR първата универсална модулна система за монтаж с готови елементи, свързваща голямо разнообразие от профили за врати и прозорци. Тя позволява комбиниране на различни стилове и технологии. iCOR става основен компонент на всички профили на Deceuninck в Европа.

Със сърцевината могат да се създават различни варианти: Независимо дали елегантен или минималистичен дизайн, независимо дали рамка и крило лежащи в една и съща равнина или изместено навътре спрямо рамката крило, дали подсилени със стъклени нишки, с допълнителна изолация от пяна, за ново строителство или саниране: сърцевината може лесно да се комбинира с всяка серия крила. Може също така да се извърши замяна на типове профили с различни монтажни ширини. Спестеното време и по-голямата гъвкавост в производството са предимствата на новата система. Освен това има значително намалена сложност, което също може да намали необходимостта от съхранение на склад.

За повече информация – www.deceuninck.com

Може да харесате още...