КАБ организира Кръгла маса за обсъждане на възможностите за подобряване на застроената среда

Вижте също...