Как да построим пасивна къща с дограма Schüco

Последните години в строителния бранш се заговори все по-масово за енергийна ефективност на новото и старото строителство и нуждата от ефективно саниране, за намаляване на разходите за енергия. Увеличаващите се цени на всички форми на енергия налагат тенденции за разработване на различни строителни стандарти, които могат да намалят тези разходи.

Една от най-популярните и ефективни концепции за нискоенергийно строителство е така нареченият стандарт „пасивна къща”. Пасивната къща е построена с толкова добра изолация и въздухоплътност, че се характеризира с до 10 пъти по-ниска консумация на енергия  за отопление в сравнение със стандартното строителство.  За да се постигне обаче тази икономия, е необходим специфичен проектантски подход и компетентното прилагане на качествени материали. Когато клиент вземе решение да възложи проектирането и построяването на пасивна къща, трябва да е осъзнал, че инвестира в своето бъдеще и следва да се доверява на квалифицирани специалисти. В противен случай рискува да плати по-голяма цена за качествени материали, без това да даде очакваните резултати.

Сега ще ви запознаем с някои от основните принципи, които са залегнали в стандарта „пасивна къща”:

За да губи възможно най-малко топлина, сградата трябва да е много добре изолирана. Приблизително половината от топлината се губи от вентилацията на сградите, поради което е от изключително значение, сградата да бъде с висока въздухоплътност. След като сградата се херметизира, се налага тя да бъде снабдена с вентилационна инсталация, която да доставя пресен въздух, като едновременно да връща топлината от изходящия въздух обратно в помещението чрез топлообменник.

Ключово значение за функционирането на пасивна къща имат прозорците и вратите. От една страна трябва да се избират качествени прозоречни системи, които осигуряват коефициент на топлопреминаване не по-голям от Uw ≤ 0,8 W/m²k, тоест с отлична топлинна изолация, от друга страна да притежават клас на въздухоплътност не по-малък от „Клас 4”. В противен случай къщата няма да може да премине успешно задължителния тест за определяне на въздухоплътност, наречен „Blower door test”. Този тест определя граничната стойност на неконтролиран въздухообмен на сградата, респективно топлинните загуби през затворените прозорци и други конструктивни фуги. Поради наличие на вентилационна система няма необходимост от прозоречно проветряване, но не сте ограничени да го използвате, ако приемате съпътстващите топлинни загуби.

Прозорците не трябва да се разглеждат като слабото звено в контекста на сградната обвивка, защото могат да допринесат в немалка степен за топлинния комфорт в сградата, когато пропускат слънчевата светлина и топлина в помещенията. На пръв поглед звучи нереалистично, но в сграда с 10 пъти по-малка консумация за отопление, слънчевите печалби изведнъж се оказват значителен дял от необходимата топлинна енергия. За ефективното използване на слънчевата енергия е подходящо достатъчен брой прозорци да бъдат разположени по южните фасади на сградата и ограничаването им от северната страна. За предотвратяване на възможно прегряване през лятото трябва задължително да бъдат предвидени ефективни слънцезащитни устройства или щори.

Ако се спазват описаните принципи на проектиране и строителство, което е съвсем реалистично, ще получите сграда с многократно по-нисък разход на енергия, но това не е всичко. Ще получите като „страничен ефект” комфорт на обитаване, който няма да ви е познат от стандартно построените сгради. Този комфорт се изразява в изключително равномерната температура на въздуха, без амплитудни колебания и без въздушни течения, които се пораждат покрай студени повърхности, например стандартни прозорци. Ще забравите за студените крака, въпреки високата температура на въздуха в стаята, ще забравите и за постоянното проветряване поради лош въздух. Благодарение на SCHÜCO ще почувствате уюта вкъщи.

Пасивните къщи не са мечти за далечното бъдеще, а са реалност в днешно време и набират все по-голяма популярност в Европа.

За контакти и повече информация се свържете с www.alukoenigstahl.com.

Може да харесате още...