Как се реновира училище в Германия?

Проект: Реновиране на гимназия в Баасвайлер, Германия

В Баасвайлер, Германия са се посветили на оптимизиране на енергийната ефективност на всички представителни сгради в града с добре премислена последователност на действията. Като първа стъпка, 21 общински административни сгради са били анализирани и потенциалът им за оптимизиране на енергоефективността е бил проучен. За целта е била разработена примерна стратегия на планирането. След достигане на финалната оценка (експертиза), която включва детайлно анализиране на характеристиките на сградата и анкетиране на потребителите, са били поставени цели за всяка сграда, като те варирали от минималните сградни изисквания според EnEV 2009 до стандарта пасивна сграда.

Автор:Rongen Architekten
Проектиране и планиране: 2008 г.
Реализация: 2009 г.
Застроена площ: 12 841 м²
Разходи: € 8 527 000 или € 664/кв.м

Технически характеристики:

Използваема площ Енергийна нужда за отопление и охлаждане
Крило 1 – администрация 1 017 м² 13 kWh/м²a
Спортна зала 1 984.4 м² 19 kWh/м²a
Крило 3 и 4 3 724.8 м² 15 kWh/м²a
Крило 2 – научни лаборатории 2 700 м² 14 kWh/м²a

Крила 3 и 4 (в ляво) и крило 1 (в дясно) преди реновирането.

Резултатите са детайлно документирани във вид на доклад от DBU (Германската федерална фондация на околната среда) и са достъпни за други местни институции, както и за всеки човек. По този начин е възможно другите институции да подходят към енергоефективното реновиране методологично и да сведат до минимум слабостите на дотогавашното планиране на строителните процеси.

Ето как ще изглеждат крила 3 и 4 (в ляво) и крило 1 (в дясно) след приключване на проекта.

Целта на проекта на гимназията и спортната зала към нея се състои в модернизация и енергийна оптимизация към стандарта пасивна сграда – единствен по рода си примерен модел. Въпреки наличието на две къщи, сертифицирани по стандарта пасивна сграда в Баасвайлер, предприетите мерки за гимназията са пилотни, понеже бъдещото пасивно училище е обществена сграда, която е в пъти по-голяма от другите две пасивни сгради. Освен големите ползи за околната среда като намаляване на отоплителните нужди с 90 % и спестяване на 530 тона CO2 годишно, хората, които взимат решения в Баасвайлер са си поставили за цел да оборят грешните представи за пасивните сгради – „Пасивните сгради са дебело изолирани, непропорционални, безлични блокчета, които е невъзможно да припознаеш като доброкачествена архитектура.“ – такива представи имат дори някои архитекти.

Крило 1 преди да бъде реновирано и след реновирането; Топлата обвивка на пасивното училище е изнесена пред носещата конструкция.

Запазената носеща конструкция е изявена също и в интериора.

Крило 1 в завършен вид; Архитектурният стил на сградата е запазен.

Крило 1 в завършен вид

Енергийната нужда за отопление и охлаждане на училището е била 220 kWh/(m²a) преди реновирането. След енергоефективното модернизиране на сградата, тази стойност се е намалила с 90,7 % и е достигнала 15 kWh/(m²a).

Система от геотермални сонди с дължина около 1700 м е използвана за директно (естествено) охлаждане. За отопление, системата се използва заедно с термопомпа. По този начин се употребява и енергия от възобновяеми източници.

През лятото училището се охлажда „пасивно“. Външна слънцезащита предпазва стаите от прегряване. Термомасата на сградата поглъща топлината през деня и се охлажда през нощта от хладния нощен въздух през автоматично регулируеми отвори на прозорците или чрез вентилационната система, като на следващия ден, термомасата отново се използва като складирана маса (нощно охлаждане). В допълнение към това, подавания в помещенията въздух е предварително охладен от гео-сондите.

Всички крила на сградата са постоянно снабдени със свеж въздух при комфортна стайна температура благодарение на контролираната вентилационна система. Специално предимство на този тип вентилация, особено при училища, е значителното редуциране на концентрацията на CO2 в класните стаи, благодарение на което учениците вече не се изморяват толкова често.

Осветлението във всяко крило също е било енергийно оптимизирано. Осветяването на местата, които не се използват толкова често е решено чрез сензори за движение. В постоянно използваните помещения с недостатъчно естествено осветяване, като класни стаи, офиси, помещения за рекреация и спортната зала, са използвани осветителни уреди с регулиране на изкуствената светлина чрез сензори за измерване на количеството дневна естествена светлина, а ако тя е достатъчна, осветителните тела дори се изключват.

За осигуряване на топла вода към спортната зала е предвидена система от слънчеви колектори.

Благодарение на оптимизацията на енергийната ефективност, училището е могло да си позволи и други вътрешни подобрения. Добавен е нов училищен стол, който позволява на училището да се квалифицира като целодневно. Отделно са осигурени център за самоподготовка, по-голямо помещение за персонала, както и допълнителни стаи за учителите. Към това могат да бъдат прибавени и иновацията на компютърния кабинет и по-ясно обособената структура на научното крило.

Скоростното изпълнение е възможно благодарение на успешно приложената формула за финансиране от страна на област Северна Вестфалия, в контекста на Инвестиционния пакт 1 (в него това заявление е било избрано като най-добро и следователно му е гарантирана субсидия от 4,8 милиона евро).

Източник на материала и снимките: www.passipedia.org
Превод и адаптация – арх. Силвия Драганова, ИГ Пасивни сгради България.

Може да харесате още...