Какви са целите и очакванията на фирмите в бранша за новата 2009 година?