Какво е фасаден инженеринг?


През изминалата година интересът към фасадния инженеринг видимо се повишава. Заинтересовани от тази проблематика са професионалисти от различни сфери – архитекти, възложители, изпълнители, производители и проектанти. С тази публикация ще се опитаме да отговорим на основните въпроси, свързани с фасадния инженеринг.

С какво се занимава фасадният инженер?

Фасадният инженер се занимава с всички аспекти на външната сградна обвивка на постройката. Той взема под внимание и техническите характеристики на материалите, и системите в различни аспекти – устойчивост на атмосферни влияния, структурна устойчивост, взаимодействие със строителната основа, комфорт на обитателите, енергийна ефективност, слънцезащита, дълготрайност, сигурност, пожароустойчивост, поддръжка.

Фасадните инженери консултират както за съществуващи сгради, така и за нови.Те могат да бъдат въвлечени в различни фази на проектирането, работейки в интердисциплинарен екип заедно с архитекта и инженерите от другите специалности, както биха могли да се включат и при производството и/или изпълнението.

Какво включва проектът по фасаден инженеринг?

Част ‘’Сградни обвивки’’, която е предмет на дейността фасаден инженеринг, включва: идеен, технически и работен проект.

Идейният проект по фасаден инженеринг трябва да показва проекта в цялост, да включва обобщени детайли и да зададе цялостната рамка. Смисълът на тази фаза е да покаже и преведе на ‘‘фасаден език‘‘ желанията на архитекта и/или фасадния консултант.

Най-важният документ, който определя какви технически характеристики трябва да има фасадата, като се базира на предварително изготвени доклади за енергийна ефективност, акустика, толеранси и движения, предварителна статика и др, е техническата спецификация с обяснителна записка.

Техническият проект се базира на идейния и включва цялостно детайлиране.

Работният проект е по-скоро вътрешно-фирмена документация за фирмата изпълнител. Тази документация включва всичко от предишните етапи, като е допълнена с всички необходими дейности, възникващи в процеса на изпълнение.

При практическото изпълнение фазата работен проект се препокрива като времево изпълнение с техническия проект.  И ако работния проект се финализира с изработването на сградната обвивка, то за техническия проект такъв финал не може да се определи категорично, възможно е да приключи например 2 седмици преди работния проект, понеже двете фази се развиват паралелно.

Разбира се, възможни са вариации на така изброените етапи, поради спецификата на всеки отделен проект, работната схема и участниците в строителния процес.

АФИ планира да разработи Ръководство за сградни обвивки, което има за цел да даде основните насоки и базовата необходима информация. Насочено е към всички, които изпълняват тази дейност, така и към заинтересовани от фасадния инженеринг професионалисти – архитекти, възложители, изпълнители, производители и проектанти.

Какъв е обхватът на фасадния инженеринг?

Важно е да се направи разграничение между част “Конструкции” и част “Сградни обвивки”, предмет на фасадния инженериг. Строителната основа не е обект на дейността фасаден инженеринг, тя е неразделна част от Конструктивния проект.

Фасадният инженеринг се занимава с външната обвивка на сградата и всички материали, вложени в нея.

Както споменахме, много важен елемент при разработване на фасадния инженеринг е техническата спецификация с обяснителна записка.  В общия случай тя включва: общи изисквания за сградната обвивка; обхват на техническите дейности; изисквания за технически характеристики; изпитвания; материали; покрития; остъкляване; качествен контрол; производство; съхранение и транспорт; монтаж; поддръжка.

Може да харесате още...