„Къща плюс“ в Норвегия ще произвежда 2 пъти повече енергия, отколкото използва

Вижте също...