„Къщата на енергията“ произвежда 2-3 пъти повече, отколкото ползва

Вижте също...