Керамични вентилируеми фасади

Керамичната облицовка CREATON – една чудесна защита за всеки дом

Една от най-прогресивните системи в строителството е технологията на вентилируемите фасади. Вентилируемата, или както още я наричат окачената фасада – това е система, състояща се от облицовка, топлоизолация и метална (алуминиева) подконструкция (в редки случаи дървена). Принципът на системата се състои в това, че технологичното разстояние, оставено между топлоизолацията и облицовката обезпечава свободно движение на въздушния поток.
Така естественото движение на въздуха в пространството между керамиката и топлоизолацията осигурява на стената постоянно да е суха, не позволявайки образуване на конденз и влага. Именно този въздушен промеждутък снижава загубите на топлина, явявайки се в ролята на температурен буфер: температурата на въздуха в него е с 3-4 градуса по-висока от температурата извън сградата. Слоевете в системата – отвън навътре – са разположени в ред на намаляване на показателя на топлопредаване, а съпротивлението им на паропроникване нараства.

Вентилируемите керамични фасади се състоят от следните компоненти:

НОСЕЩА СТЕНА
Стената е опорната точка за цялата система. При изграждане на окачената фасада, съществените параметри, които се следят са отклонението на стената по вертикал и хоризонтал, а също така и отклоненията при ъглите. Всичко това налага геодезическо заснемане преди изпълнението на работния проект.
От важно значение за избора на скрепителни средства е материала, от който е изпълнена стената и евентуално степента на износването му.

ПОДКОНСТРУКЦИЯ
Състои се от специални носещи “T” – профили, които се захващат към стената с ъглови планки или специални конзоли. Ролята на подконструкцията е:
– да преразпредели натоварването от окачената фасада на опорната стена;
– осигурява достатъчно отстояние на керамиката от стената, с цел полагане на топлоизолацията;
– да осигури необходимото пространство за циркулация на въздуха.

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
Важно значение има изборът на топлоизолация. Този слой задължително се изпълнява от едностранно каширана минерална вата на плочи с по-голяма плътност – нормално 50-80 кг/м². Това е нужно за предотвратяване на смъкването й по стената на сградата с течение на времето и е начин да се противодейства на температурните колебания. Едностранната кашировка на ватата със стъклен воал позволява свободното извеждане на парите от сградата и не допуска набиването на прах в нея при циркулацията на въздуха, което би довело до влошаване на нейните топлотехнически характеристики. Топлоизолационният слой защитава стената от замръзване, изравнява температурните й колебания и възпрепятства появяване на деформации, особено неблагоприятно влияещи на високите сгради. По този начин се увеличава продължителността на експлоатация на носещите стени в реконструирани сгради и съкращава разходите по ново строителство. Топлоизолацията увеличава и топлоакумулиращата способност на стената. Стена с външна топлоизолация изстива 6 пъти по-бавно от стена с вътрешна такава. Друго преимущество е повишение на звукоизолацията в широкоспектърния диапазон над два пъти.

При нашите климатични условия препоръчителната дебелина на ватата е от 80 до 120 мм.

ОКАЧВАЩА КОНСТРУКЦИЯ

Окачващата конструкция може да се изпълни по една от следните системи:
– Adaptiv system – система с алуминиев фугов профил в черен цвят, за плочи над 80 см. дължина, т. е. голямоформатни плочи;
– BAS system – най-използваната система с алуминиев фугов профил в черен цвят, за плочи до 80 см. дължина;
– Clasic system профил с EPDM уплътнение на фугата.

Чрез окачващия профил се образува т. нар. вертикален растер на фасадата, който се чете като вертикални фуги. Фугите могат да бъдат негативни или да равнят с повърхността на керамиката. От друга страна могат да са с различна ширина – 2 мм, 8 мм, 20 мм или 40 мм. Най-често използваните фуги са тези на 8 мм като това е минималната фуга при окачените вентилируеми фасади. Архитектът решава ширината и цвета на фугата, а също така дали да бъде метална или EPDM, отворена или затворена. Фугата осигурява пълна водоплътност на фасадата или rain screen.
Методът на закачване позволява използването на плочи с най-разнообразен растер, давайки възможност на фантазията на архитектите за оформяне на сградата.

ВЪЗДУШНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ КЕРАМИКАТА И ВАТАТА
Въздушното пространство работи на принципа на тягата – въздухът в него се движи заради разликата в налягането и не позволява събиране на атмосферна и вътрешна влага на повърхността на стената. Снижават се загубите на топлина от сградата 3-3,5 пъти. Оптималната ширина на жлеба е 30-50 мм.

КЕРАМИЧНА ОБЛИЦОВКА

Керамичната облицовка CREATON се осъществява от плочи с определени размери, които заедно с окачващия профил образуват т. нар. растер на фасадите.
Най-използваните растери на малкоформатните плочи са:
– 150/400 (450,500 или 550) мм,
– 175/400 (450,500 или 550) мм,
– 200/400 (450,500 или 550) мм,
– 225/400(450,500 или 550) мм.,
– 250/400 (450,500 или 550) мм.,
– 300/400 (450,500 или 550) мм.
Тук числото в скобите показва, че вместо с дължина 400 мм плочите могат да бъдат с дължина 450 мм., 500 мм. или 550 мм. Голямоформатните плочи са с дължина от 551 до 1 200 мм. Могат да се поръчат плочи на всякаква дължина между 400 и 1200 мм., например 637 мм. Изпичането на керамиката при температура около 1100°С гарантира нейната ниска водопопиваемост, мразоустойчивост и устойчивост на цвят.

По-важните технически показатели на керамични фасади CREATON (Германия) са:
– Висока устойчивост на счупване и огъване, както и устойчивост на удари, причинени от вятър при условия на високо и ниско налягане;
– Мразоустойчивост – плочите се изпитват на определен брой замразявания и размразявания;
– Огнеустойчивост;
– Водонепропускливост – за осигуряване на трайна защита на долните слоеве;
– Ниска водна абсорбция – от 3 до 6%;
– Висока устойчивост на химическа корозия – смог, киселинен дъжд;
– Ниска стойност на тегло – 31,5 кг/м²;
– Ниска топлопроводимост;
– Самопочистване след дъжд;
– Начина на изпичане на керамиката гарантира цвят, който не се променя с течение на времето под действие на UV-лъчи;
– Не изисква разходи за поддръжка;
– Възможност за демонтаж на произволна плочка от стената без да се налага демонтажа на тези над или около нея, т. е. лесно изваждане на единични плочи – за ревизия, окабеляване и др.;
– Качество на високо ниво, посрещащо изискванията на архитект и инвеститор;
– Звукопоглъщане 15 dB;
– Гаранция за керамиката – 30 години;
– Наличие на фугови вертикални профили, обиращи водата при дъжд и предпазване на топлоизолацията от намокряне. Фуговите профили не позволяват и при силен вятър да бъде отвята топлоизолацията под плочите, което се наблюдава при подобни „керамични системи”;
– Екологичен продукт – естествена глина.
Облицовката с керамика е защита на цялата конструкция от неблагоприятни атмосферни въздействия, като през лятото играе роля и на слънцезащитен екран.

Може да харесате още...