Конгресен център в Триполи

Парцелът на сградата е разположен непосредствено до зоопарка и гората, създавайки една непрекъсната последователност. Центърът е водещата конструкция, а цялата зона ще бъде трансформирана в конгресна долина. Като стъпка напред, непосредствено до центъра наскоро бе издигнат хотел, а в съседство, в процес на изграждане е конгломерат от частни вили. Запазени са всички дървета, а единственото обезлесено петно е избрано за място на самата сграда.

Заобграден от гора, правоъгълният двуетажен „блок” е загнезден в полупрозрачна метална овивка, като своеобразен „щит”, която се отваря към пейзажа навън през голям портик, който служи и за главен вход.

Сградата изцяло хармонизира с мястото, на което е построена с оглед естствените ресурси и културното наследство. Защитната мрежеста фасадна текстура, чийто дизайн е вдъхновен от околните дървета, се променя във всяка посока според ориентацията на сградата. Стъклените стенни системи позволяват максимално широк изглед, без хоризонтални и вертикални междинни рамки, които да препречват погледа.

В строителния процес са предпочетени еко материали като естествен камък, стъкло – лесно за рециклиране и други, добити от възобновяеми ресурси материали с ниски нива на въглеродните емисии.

При влизане в основното предверие, което всъщност представлява двоен атриум с мецанин, в които се помещават конферентни зали, свързани с мостове прорязващи пространството на атриума, сградата създава усещане за простор.

Между фасадната текстура и стъклената стена, 8 метров коридор опасва трите страни. Основната сграда е преградена от 4 метров басейн, който създава допълнителен охлаждащ ефект, а допълнителни 4 метра са оставени за полуотворен засенчен коридор. Дизайнерското решение осигурява оптимална естествена вентилация с цел оптимизиране на енергийните разходи на сградата.

Важна част от дизайнерската концепция на проекта са иновативните технологии за управление на водния ресурс и намаляване на разходните норми. За външното озеленяване са предпочетени целогодишни местни растения, които изискват минимално напояване и грижи. Специална технология за пестене на вода е приложена в санитарните помещения, като употребената за измиване вода се използва повторно за напояване.

Основни мерки, касаещи здравето и сигурността са подобрената вентилация, използването на материали с ниски нива на въглеродни емисии, контрола и ограничаването на употребата на вредни за околната среда химически вещества в сградата, температурния комфорт, контролираното използване на дневната светлина с помощта на металната обвивка. Основна грижа при изпълнението на проекта е ограничаването на загубите до минимум и използването на рециклирани материали където това е възможно.

Създаден с идеята да бъде отворен за срещи на различни култури и езици, Конгресният център е важен представителен елемент и повод за гордост на нацията, която представлява. За държавна сграда, посрещаща президенти от цял свят, използването на стъклена стена е също метафора, символизираща директност и неприкритост.

arhitektura.bg

Може да харесате още...