Контрол и профилактика поискаха от СБВПФ за пожароустойчивите и евакуационните врати в България

На 7 юни 2017 г. (сряда) от 9:30 ч. в София се проведе кръгла маса с международно участие, чиято тема бе „Производство, монтаж, сервиз и обслужване на пожароустойчиви врати и прозорци в България, прилагане на добрите практики на страните членки на Европейския съюз в периода на съвместно прилагане на местното законодателство и продуктовия стандарт БДС EN 16034:2014″.

Организатор на събитието бе Сдружение “Български врати, прозорци и фасади (СБВПФ), което обединява основните фирми в бранша. То бе открито от инж. Вирджиния Йонкова – Главен секретар на СБВПФ.

Началото на програмата бе поставено от Марио Петров, управител на фирма АРП ООД, който говори за CE маркировките и вратите с характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим по БДС EN 16034. Той изтъкна факта, че: „Сдружението се стреми да създаде един по-добър бизнес климат в страната. То ползва добрите практики, както на българските, така и на европейските компании, работи заедно с държавните органи за подобряване на законодателството и инициират съвместно промени и допълнения на съществуващата нормативна база, което води до подобряване на работата, както на производителите, които продават и монтират, така и на тези, които ги проверяват и най-вече подпомагат потребителите да направят своя информиран и правилен избор при закупуване на подобни продукти“.

В допълнение Антон Дончев, управител на ГЕЦЕ България, представи темата за „Стандарти и национално законодателство“. Той сподели с гостите своето виждане за настоящото състояние на бранша в нашата държава. Отбеляза също, че към момента у нас има добра нормативна база, както и лаборатории за тестване и изпитване на продуктите от оторизирани специалисти. Това от своя страна допълва набора от инструменти и затваря целия процес по създаване, сертифициране и производствен контрол на продуктите в България. Съществуващите стандарти, закони и наредби, създават необходимата основа за производството и пускането на пазара на врати. Въпреки това, на пазара се усеща липсата на качествен контрол при монтажа, поддръжката и експлоатацията на съоръженията. Това от своя страна може да породи редица рискове, които да причинят нежелани и необратими последствия.

В цял свят контролът по сервиза и поддръжката на пожароустойчиви и евакуационни врати се осъществява на две нива. Едното са държавните органи, които в България са представени от пожарните служби, но те само могат да констатират, предписват и наказват с глоби и актове, каза Дончев. Второто ниво на контрол, което е застъпено повече по света, се осъществява от финансовите и застрахователните компании.

Борис Главчовски, управител на Хьорман България обърна внимание на проблемите при предаването на вратите, а именно подмяната на документите и табелките.

Според него „Идеята на кръглата маса беше да повдигнем проблемните въпроси, да кажем какво ни безпокои и то да бъде променено. Основната ни цел е да изискаме помощ от колегите от съответните институции за организиране на работни срещи, на които да коментираме тези проблеми и техните решения. Искаме да има конкретна отговорност за всяко едно лице по веригата – в името на това продуктите да бъдат действително това, което те трябва да бъдат“, каза още Главчовски.

Темата за изпитванията по стандарта БДС EN 16034:2014 засегна и Детелин Спасов, управител на Ф Плюс ООД.

По време на срещата бе представена и обсъдена разгорещено темата за монтаж на пожароустойчиви врати, прозорци и витрини, която бе представена от Живко Живков, управител на Елит-МС ЕООД.

Активно участие в дискусията взеха представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗС), български фирми и браншови организации. На кръглата маса присъстваха и гости от Италия, Полша и Германия.

Може да харесате още...