Манифест за цифровизация на строителната индустрия в Европа

Федерацията на строителната индустрия в Европа (FIEC) заедно с други големи европейски асоциации в строителната индустрия изготви Eвропейски манифест за цифровизация на строителната индустрия. Той призовава за подходяща регулаторна рамка относно политиката в областта на данните и фокусиране на бюджета върху цифровите умения, научноизследователската и развойната дейност и информационната инфраструктура.

„Строителната индустрия е жизнено важна за икономиката на ЕС и нейните продукти оказват значително влияние върху начина на живот и благосъстоянието на гражданите. Цифровизацията ще подобри не само процесите и ефективността по време на цялата верига от дейности, но и живота ни като цяло.“ – се казва в манифеста.

Цифровизацията не само ще помогне на индустрията да увеличи производителността, но и ще подобри качеството на сградите, безопасността и условията на труд. Тя също така може да помогне на сектора да отговори на предизвикателствата като работни места, енергийна ефективност, кръгова икономика и др.

Цифровизацията на строителния сектор трябва да бъде един от основните приоритети на политическия дневен ред на ЕС, смятат авторите на манифеста. Други индустрии вече са се възползвали от подкрепата на ЕС. Затова асоциациите призовават политиците да застанат зад строителната индустрия и да работят с тях. „Европейската строителна индустрия е за по-разумно строителство, по-силна икономика и за приобщаващо общество, признаващо различията и гарантиращо човешкото достойнство, сигурност и права на другите“, се казва в манифеста.

Може да харесате още...