Международен архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново

Община Велико Търново обяви международен архитектурен конкурс за нов градски център на Велико Търново с награден фонд от 75000 евро и международно жури. Журирането на проектите ще се проведе в периода 27 – 29 юли.

Конкурсът включва две части – концепция за градоустройствено решение на територията на Старото военно училище и проект за сграда на Експозиционен център. С нейното строителство, заедно с прилежащата инфраструктура, Община Велико Търново ще постави началото на поетапното развитие на територията от близо 190 декара. Изграждането на експозиционния център е част от одобрената инвестиционна програма на общината по мерките за градска среда на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Конкурсната програма за новия градски център е изготвена според обществените нагласи. Предвижда се богато озеленяване, създаване на пешеходна зона, място за провеждане на обществени, културни, научни, спортни и други събития, нова библиотека, музеи, спортни площи, нови паркоместа и др.

Коментар за конкурса направи членът на международното жури д-р Хеле Джул. Тя е главен изпълнителен директор, съдружник-учредител в Juul Frost Architects, където отговаря за национални и международни проекти. Хеле Джул набляга на факта, че градското пространство трябва да предоставя места за социални срещи, да е платформа за обмен на възгледи на разнообразното градско население. Тя подчертава, че в съвременния свят именно качеството на местата за социални срещи определя дали градът е привлекателен, или не. Според нея новите градски пространства изискват нови хибридни стратегии, които да отговарят на промените в обществото.

Може да харесате още...