Международна научна конференция по проектиране във Варна

От 20 до 22 септември във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” ще се проведе Х Юбилейна международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”.

Форумът е организиран от Научно-техническия съюз по строителство в България. Ще бъдат дискутирани важни теми, свързани с архитектурата на сгради и съоръжения, като: “Нови материали и технологии в строителството за устойчиво бъдеще”, постижения в конструктивното проектиране и строителството, теоретични и експериментални изследвания в областта на конструкциите, сеизмична механика и сеизмично инженерство, техника на безопасността на труда и противопожарна техника, законодателство и нормативна база в областта на строителството  и други.

.

Може да харесате още...