Министерският сигнал за скъпото саниране – разказ без данни за нарушения

Вижте също...