Модернизация на сгради чрез подмяна на фасадните конструкции

Етап 1: Демонтаж на стари фасадни облицовки

Строителството на нови сгради през последните години бележе спад, за който няма изгледи да  достигне предишните си нива от времето след 2000-ната година. Градовете в нашето съвремие са силно урбанизирани и не се намират много на брой свободни парцели с добра локация за построяване на нови и модерни сгради, които да отговарят на съвременни стандарти на комфорт, функционалност и енергийна ефективност.

Поради тази причина, като се вземат предвид големия брой съществуващи сгради, построени в миналия век, в най-атрактивните градски зони, е логично да си зададем въпроса как бихме могли да ги преведем в модерно състояние по най-ефективния, икономически целесъобразен и бърз начин. При това трябва да отчетем факта, че тези сгради в повечето случаи се експлоатират цялогодишно и не е желателно или дори възможно, да се прекъсва работата в тях, следствие на строително-монтажни работи и съпровождащата ги често необходимост от временно опразване на помещенията  и създаване на шум.

Етап 2: Монтаж на Schüco ERC 50 отвън като „втора обвивка”

Фирма Schüco International и съответно АлуКьонигЩал ЕООД, като нейн представител за България във връзка с изложеното по-горе, си поставиха за цел да разработят фасадна система за модернизация, наречена  „Schüco ERC 50”. Фасадната система позволява пълно обновление на фасадни площи, като едновременно с това свежда прекъсването на работата в сградата до абсолютен минимум.

По същество, става дума за фасада от тип „втора обвивка на сградата”. В първия етап от модернизацията се демонтират всички стари външни фасадни конструкции и облицовки до груб строеж, с изключение на прозоречните конструкции. По този начин сградата остава затворена и незасегната от вътрешната страна, което позволява непрекъснатост на експлоатацията й. Като втори етап следва изграждането на новата фасадна конструкция от външната страна, като в нея се интегрират всички необходими фукционални части като прозорци, топлоизолация и облицовки на плътните зони, слънцезащитните устройства, евентуално окабеляване и т.н. до пълно завършено изделие. Остава в третия етап да се демонтират старите прозоречни конструкции от вътрешната страна и да се възстанови оформлението на детайла за връзка на стената към новата фасадна конструкция. Третият етап представлява единственото реално смущение на работния процес, като той е ограничен до няколко дни.

Етап 3: Демонтаж на старите прозорци и завършване на стените към новата фасада

Модернизацията с „Schüco ERC 50” дава възможност да изградите фасади, които да стигат до ниво „пасивна сграда”, или до желаното от вас ниво на енергийна ефективност, защото позволява приложението на всякакъв вид и дебелина на топлоизолационния слой и на желания от Вас клас на прозорците, които да се интегрират.

Вярваме , че със система „Schüco ERC 50” даваме своя съществен принос към възможностите за преобразяване на градската среда и се надяваме, България да се нареди сред пионерите, които доказват, че не е необходимо да  се изостави съществуващия сграден фонд като безнадеждно остарял, а да се гледа на него като ресурс, който чака да се прояви в нова светлина .

Екипът на АлуКьонигЩал ЕООД е Вашият партньор  за консултации  и бъдещи реализации в областта  на модернизацията и новоизградените сградни обвивки.

Пожелаваме ви успешни проекти!

Може да харесате още...