Монтаж на дограми със системите на Sika

thermograph

В днешно време темата енергийна ефективност е все по-дискутирана. Непрекъснатото нарастване на потреблението и постепенното намаляване на природните ресурси води до ясна тенденцията за повишаване на цените на суровините за отопление/охлаждане, което кара потребителите и производителите да обръщат все повече внимание на топлоизолационните показатели на сградите и намаляването на топлинните загуби.

По-добрата топлоизолация на сградите, както и значителните подобрения в дизайна на дограмите намаляват до голяма степен потреблението на енергия и енергийните разходи. Процентният дял на прозорците и вратите в площта на фасадите при новите жилищни сгради непрекъснато се увеличава. С модерните технологии при стъклопакетите се постигат много високи стандарти по отношение на топлоизолационните им показатели. Тези „високоефективни прозорци“ изискват висококачествен монтаж, отговарящ на растящите изисквания към топлоизолационите качества на фасадите и техните елементи. Очевидно е, че е безсмислено да има фасади с отлична топлоизолация и стъклопакети със завишени параметри, когато последните са монтирани непрофесионално, което води до големи енергийни загуби. По тази причина в много Европейски страни са въведени държавни стандарти, наредби (напр. за съхраняване на енергия (EnEV) и препоръки за монтаж. Благодарение на по-строгите закони за опазване на околната среда, както и покачващите се цени на енергията, изолацията на сградите става все по-важен и ключов елемент за устойчивото развитие в строителство.

Системите на Sika, които могат да бъдат използвани в този строителен сектор допринасят значително за намаляване на топлинните и енергийни загуби, като осигуряват приятна и здравословна среда на живот. В зависимост от индивидуалните проектни изисквания Sika разполага с пълна продуктова гама от системи, комбиниращи различни материали – мембрани, разширителни ленти, уплътнители, лепила и монтажни пени.

Важни проблеми при монтажа на дограмата

Най-важните въпроси, свързани с правилния монтаж на дограмата са:
– Въздухонепроницаемост;
– Водонепроницаемост;
– Горимост;
– Топлоизолация;
– Шумоизолация.

Въздухонепроницаемостта е много важен въпрос при съвременното строителство, тъй като разликата в налягането и ветровото натоварване предизвикват въздухообмен в сградата и тя изстива или се затопля много бързо, причинявайки големи топлинни загуби. При една надлежно изпълнена топлоизолация, но неосигурена въздухонепроницаемост не може да се говори за никаква енергийна ефективност.

Водонепроницаемостта е основно изискване при монтажа на дограма, като придобива особена важност в случаите, когато около дограмата не се поставя еластичен уплътнител. Разширителните ленти Sika Expansion Tape-600, както и Sika Window Tape One имат висока устойчивост на силен дъжд. Потапяне във вода обаче може да предизвика проблеми, като например загниване на уплътнителните елементи, намокряне на топлоизолацията и загуба на изолационна способност.

Горимост: В зависимост от различните законови разпоредби към този тип материали се предявяват различни изисквания за клас по реакция на огън, като на-често те следва да бъдат клас В1 или В2, съгласно DIN 4102.

Топлоизолацията е от особена важност за намаляване на топлинните загуби. Липсваща или лошо направена топлоизолация „изяжда“ една огромна част от ефекта на енергоспестяване при монтаж на качествена дограма и високоефективни стъклопакети.

Шумоизолацията също изисква специално внимание и влияе пряко върху усещането за комфорт и уют в нашия дом. При липса или неправилно изпълнение, шумовото замърсяване може да направи престоя у дома непоносим.

izolacia

Конвенционална фасада с изолация от EPS и PVC/Al дограма

Защо мембрани?

Мембраните се използват за предпазване на изолацията от влагата във въздуха и за уплътняване на връзката между елементите на сградата и дограмата. Общото правило гласи, че мембраната, монтирана от по-топлата страна (при умерен климатичен пояс: топло = отвътре; хладно = отвън) трябва да ограничава дифузията на водни пари, т.е. да има по-висока или най-малкото равна Sd-стойност спрямо външно положената мембрана (мембраната на охладената страна), за да се гарантира, че влажния въздух от топлата страна е блокиран. В случай, че няма поставена мембрана или мембраната е инсталирана неправилно (Sdвътре < Sdвън), влажния въздух преминава през конструкцията на сградата, като образува конденз. Кондензираната вода намалява показателите на изолацията и поврежда строителни елементи. Мембраните само запечатват сградата. За осигуряване на топло-и звукоизолация са необходим допълнителни системи.

SikaMembran

Sika предоставя различни видове мембрани за широка гама от приложения.

SikaMembran® Window Outside има Sd-стойност ок. 1.00 м, т.е. продуктът е „отворен“ за дифузията на водните пари, поради което се поставя на охладената страна на фасадата на сградата (обикновено отвън). SikaMembran® Window Inside, с Sd-стойност от ок. 30 м е мембрана в голяма степен „затворена“ за дифузия на водни пари, следователно се прилага от топлата страна на фасадата на сградата (обикновено отвътре). И двете мембрани от едната страна имат чувствителна на натиск ивица за залепване към дограмата. Към стените на конструкцията мембраната се залепват със Sikaflex® АТ Connection.

Повече за разширителните ленти:

Разширителните ленти се използват за уплътняване между рамката на прозореца или вратата и съседните фасадни елементи. Обикновените разширителни ленти изпълняват предимно звуко- и топлоизолационни функции и за цялостно запечатване се налага съвместната им употреба заедно с еластични уплътнители.

SikaSika

Sika® ExpansionTape-600 е паропропусклива разширителна лента, като осигурява непропускливост срещу водни пръски и проливен дъжд до 600 Pa, прах, вятър и има много добри топло- и звукоизолационни качества. Лентата не се нуждае от допълнителен уплътнител.

Sika® WindowTape-One е разширителна лента от най-висок клас със 100% изолиране от проникване на вятър и въздух, което е особено важно при изграждане на пасивни жилища, където за измерване на степента на уплътняване се използва тест с вентилаторна врата. Тази лента също не се нуждае от употребата на допълнителен еластичен уплътнител и трябва да бъде с ширина приблизително равна на ширината на дограмата (> 50 мм), т.е. много по-широка от нормалните разширителни ленти.

Системи на Sika за „конвенционален“ монтаж:

SikaMembraneSikaMembraneSikaflexSikaflexSikaSikaMembran® Window Inside

Спецификация на материалите:

SikaMembran® Window Inside

Паронепропусклива лента за монтаж от вътрешната страна.

Предназначение:

Паронепропусклива лента SikaMembran®Window Inside е много гъвкава специална мембрана за плътно уплътняване от вътрешната старна при монтаж на прозорци, врати и панели.

Характеристики и предимства:

– много гъвкава мембрана, идеална при триизмерен монтаж;
– двустранно покрита с платно за последващо измазване;
– от едната страна има чувствителна на натиск лента за лесно и надеждно залепване към дограмата;
– клас по реакция на огън B2, DIN 4102.

Опаковка – ролки 50 м.

Широчина – 70 mm, 100 mm, 150 mm.

Цвят- сив.

SikaMembran® Window Outside

SikaMembran® Window Outside

Паропропусклива лента за монтаж от външната страна

Предназначение:
Паропропусклива лента SikaMembran®Window Outside е много гъвкава специална мембрана за плътно уплътняване от външната старна при монтаж на прозорци, врати и панели

Характеристики и предимства:
– много гъвкава мембрана, идеална при триизмерен монтаж
– двустранно покрита с платно за последващо измазване
– от едната страна има чувствителна на натиск лента за лесно и надеждно залепване към дограмата
– клас по реакция на огън B2, DIN 4102

Опаковка – ролки 50 м

Широчина – 70 mm, 100 mm, 150 mm.

Цвят – бял.

Sika® ExpansionTape-600

Sika® ExpansionTape-600

Разширителна лента за уплътняване на дограми

Предназначение
Sika® ExpansionTape-600 има за цел да осигури уплътняване срещу проливен дъжд до 600 Pa, като същевременно служи за топлоизолация и звукоизолация. Лентата е паропропусклива, уплътнява срещу вятър, прах, пръски вода, пороен дъжд (600 Pa) и не се нуждае от допълнителен уплътнител.

Характеристики и предимства:
– топло- и звукоизолация;
– може да се боядисва със стандартни дисперсни бои;
– висока якост на сцепление за лесен монтаж;
– клас по реакция на огън B1, DIN 4102;
– Европейско Техническо Одобрение (ETA-07/0072).

Опаковка – ролки с различни дължини.

Ширина – различни ширини.

Цвят – черен.

Sika® WindowTape-One

Sika® WindowTape-One

Мултифункционална специална лента за уплътняване на дограми

Предназначение:
Sika® WindowTape One е мултифункционална специална лента с много високи показатели. Тя е с оптимален градиент на паропропускливост отвътре навън (50:1), което осигурява ефикасно транспортиране на влагата към студената страна и бързо изсъхване на фугата.

Характеристики и предимства:
– един продукт – едно решение за перфектен монтаж;
– устойчивост на проливен дъжд > 1000 Pa;
– оптимално транспортиране на влагата към външната страна;
– намалена топлинните загуби;
– намалени разходи за монтаж (необходим е само един продукт);
– подходяща за изграждане на „пасивни къщи“;
– отговаря на изискванията за съхраняване на енергията (EnEV);
– клас по реакция на огън B1, DIN 4102.

Опаковка – ролки 12 м и 20 м.

Широчина – 64 мм и 74 мм.

Цвят – черен.

Sikaflex® AT Connection

Sikaflex® AT Connection

Универсален еднокомпонентен, еластичен уплътнител, втвърдяващ от влагата във въздуха, на базата на силан-омрежени полимери за съединителни фуги

Предназначение:
Уплътняване на съединителни и дилатационни фуги между порьозни и непорьозни основи, подходящ за вътрешно и външно приложение. Отговаря на изискванията за всички видове съединителни фуги, фуги оклоло прозорци и врати, парапети на балкони, фасади, метални облицовки и много други конструктивни и дилатационни фуги.

Характеристики и предимства:
– 1-компонентен, на база хибриден полиуретан;
– деформационна способност 25%;
– среден модул на еластичност;
– отлична адхезия към PVC, метални и боядисани метални повърхности, дърво, бетон, тухли и др.;
– без мирис и без разтворители;
– висока устойчивост на цветовете и висока UV-устойчивост;
– възможност за боядисване.

Опаковка – 300 ml твърда опаковка (картуш), 600 ml мека опаковка (салам).

Цвят – бял, сив.

Sika Boom®

Sika Boom®

Еднокомпонентна, силноекспандираща монтажна пяна

Предназначение:
Полиуретановата пяна Sika Boom® се използва за фиксиране, изолация (звуко- и топлоизолация) и попълване на фуги около рамки на прозорци и врати, тръбопроводи, климатизационни отвори, кутии на ролетни щори и т.н.

Характеристики и предимства:
– може да се прилага във всички позиции на опаковката (360°)
– бързо експандиране
– лесно за нанасяне
– подходяща за приложение при ниски температури (до 5°С)
– бързо втвърдяване
– отлични топлоизолационни свойста
– ефективен звукоизолаиращ ефект
– добра устойчивост на стареене

Опаковка – 250 ml, 500 ml, 750 ml.

Цвят – светло жълт.

Забележка: Информацията в настоящото и всички други съвети се предоставят добронамерено и се базират на текущите познания и опит на Sika с продуктите при условия на правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с препоръките на Sika. Информацията се отнася само за приложенията и продуктите, упоменати в настоящото. При промени в параметрите на използване като напр. промени в основата и др., или за друг вид приложение, консултирайте с Техническата служба на Sika преди да използвате продуктите на Sika. Информацията, съдържаща се в настоящото, не освобождава потребителя на продуктите от задължението да ги изпита за пригодност. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на Лист с технически данни за съответния продукт, копия от които се предоставят по заявка.

Може да харесате още...