Монтаж на пожароустойчиви врати

Компетентният монтаж е от значение

Правилният монтаж е определящ за постигането на продължителна и безпроблемна експлоатация на вратите. Когато дадена врата трябва да съответства на изисквания за противопожарна защита, некоректният монтаж може да доведе до тежки последствия.

За какво по-специално трябва да се внимава при монтирането на пожароустойчиви врати и къде се крият потенциалните грешки, разкрива Харалд Бермес, продуктов мениджър на Hörmann в областта на алуминиевите елементи от тръбна рамка и алуминиевите външни врати.

Hörmann.

За да отговарят на изискванията за
пожароустойчивост и димозащита, пожароустойчивите
врати трябва да са монтирани компетентно.

За да бъде монтажът на пожароустойчивите врати компетентно изпълнен, е необходимо да се вземат предвид четири важни аспекта, които следва да се проверяват преди всеки монтаж.

1. Вид стена:
На първо място от съществено значение е видът на стената, т.е. дали се касае за зидария, газобетон, преградна стена или бетон. При строителството на обекти е възможно, в зависимост от използването на сградата, след време на различните етажи да се открият различни видове стени. С оглед на това е необходимо прецизно съгласуване с архитектите, проектантите или ползвателите.

2. Вид монтаж:
На второ място следва да се изясни какъв вид монтаж е целесъобразен, а именно какви материали за фиксиране, т.е. винтове, дюбели или анкерни планки са подходящи.

3. Годност на стената:
На трето място преди всеки монтаж трябва да се провери дали стената е годна за монтиране на предвижданата врата с оглед на конкретното изискване.

В случай, че освен на изискването за противопожарна защита, вратата трябва да отговаря и на изисквания за защита от взлом, стената трябва да съответства на стандарта DIN EN 1627 „Врати, прозорци, окачени фасади, решетки и капаци – Устойчивост срещу взлом – Изисквания и класификация“.

4. Инструкция за монтаж:
На четвърто място е необходимо да се спазват инструкциите за монтаж, дадени от съответния производител. В тях се посочват изпитаните връзки със стената съгласно удостоверението за допускане до експлоатация.

Hörmann.

От практиката: Монтаж на алуминиеви елементи от тръбна рамка

Пожароустойчивите врати могат да са от стомана, алуминий или дърво. С цел комбиниране на функционалност и прозрачен дизайн често пъти намират приложение врати с голяма остъклена площ.

В преддверията и коридорите често се разполагат алуминиеви или стоманени елементи от тръбна рамка – врати с тънки профили и голяма остъклена площ – които отговарят на класовете T30, T60, T90 и покриват изискванията за шумоизолация или димозащита, както и за безопасност. Тези функции обаче се гарантират ефективно, само ако елементът от тръбна рамка е монтиран компетентно. По принцип платното и стената се свързват помежду си през касата, докато при елементите от тръбна рамка говорим за рамка.

Hörmann

Освен всичко друго, за да съответстват на изискванията за противопожарна защита, между пожароустойчивите врати и стената трябва да се постави минерална вата.

Елементите от тръбна рамка с клас T30, T60 и T90, както и неотварящите се прозорци с клас F30, F60 и F90 на производителя Hörmann, могат да се монтират например в зидария, газобетон, преградна стена и бетон посредством анкериране, заваряване, завинтване или дюбелиране. От решаващо значение за задържането на касата в стената са броят и позицията на точките на свързване, както и надлежното и компетентно изпълнение на монтажа.

Също така е необходимо присъединителната фуга, пространството между стената и рамката, да бъде запълнена с допуснат материал с клас A1. За да се постигне желаната степен на противопожарна защита, под рамката следва да се постави минерална вата. При алуминиевите елементи от тръбна рамка с клас T30 може да се използва алтернативно противопожарната монтажна пяна HFS. Времето за запълване се съкращава значително, тъй като не се налага трудоемко пълнене на фугата с малки парчета минерална вата.

При използването на монтажна пяна е наложително да се следи за използването на одобрена от производителя пяна, защото в противен случай удостоверението за допускане до експлоатация ще загуби валидността си. В случай, че алуминиевите елементи от тръбна рамка трябва да осигуряват защита освен от огън, също и от дим, е необходимо от едната страна да се изпълни допълнително трайно еластично уплътняване между рамката на вратата и стената. За това запечатване може да се използва силикон или акрил.

Hörmann

От решаващо значение при инсталирането на врати е коректният монтаж на касата. Тя трябва да се монтира със съответните подложки и да се разположи съосно.

Избягване на типични грешки
Потенциалните рискове от допускане на грешки при монтажа на пожароустойчиви врати често се крият в инсталирането на касата. Към тях се числят между другото неправилно или липсващо поставяне на подложки под рамката на вратата. За да остане рамката на вратата свързана със стената и да не се усуче, както при нормално натоварване (например торсионно движение на крилото), така и в случай на пожар, в точките на фиксиране между рамката и сградата трябва да са поставени устойчиви на натиск подложки. В зависимост от експлоатационните показатели на вратата подложният материал може да е от пластмаса, твърдо дърво, стомана или силикатни плочи, при което следва да се внимава за използването единствено на допуснат материал. Също така е възможно да се случи касата да не е монтирана перпендикулярно и следователно крилото на вратата да не приляга равнинно в областта на резето. По тази причина е необходимо по време на монтажа да се следи най-напред рамката да се монтира перпендикулярно и съосно от страната на пантите. След това се окачва крилото на вратата и се провежда тест за функционалност. При необходимост рамката може да се центрира спрямо крилото.

За да подкрепи своите партньори при монтажа на врати и да посочи потенциално възможните грешки, компания Hörmann провежда обстойни семинари и обучения в рамките на предложението за повишаване на квалификацията в Академия Hörmann. Така например се предлагат тренировки по монтаж или обучения за продуктите при пожароустойчивите и димозащитните елементи. Обученията се провеждат в търговските филиали или в заводите на Hörmann.

Може да харесате още...