Може ли санирана сграда да достигне стандарта на пасивна къща?

Вижте също...