Може ли санирана сграда да достигне стандарта на пасивна къща?

Retrofit Plus е проект за реконструкция на двуфамилна къща в Бирмингам с цел да се постигне стандарт  EnerPHit. Този стандарт е за преустройство на съществуващи сгради с елементи на пасивни къщи и е създаден от Passivhaus Institut.

Критериите в него са подобни на тези за изграждането на нова пасивна къща, като разликите се състоят в заложените стойности. Съгласно стандарта тези критерии по стандарт EnerPHit могат да бъдат достигнати с подобряване изолацията на сградата, с редуциране на термомостовете, с подобряване на въздухонепроницаемостта, с подмяна на прозорците, подходящи за пасивни къщи, с вентилационната система с много добро оползотворяване на топлината, с използване на възобновяеми енергоизточници.

Ако енергийно ефективната реконструкция на съществуващата сграда достигне критериите за пасивна къща (за ново строителство), е възможно тя да бъде сертифицирана като такава. Достигането на стандарта Пасивна къща при старите сгради обаче доста често е трудна задача поради много и различни причини.

Използването на технологията на пасивните сгради за съответните елементи от тези постройки пак ще доведе до значителни подобрения по отношения на топлинния комфорт, увеличаване на живота на конструкцията на сградата, ефективност на разходите през жизнения цикъл на сградата и използването на енергия.

Двуфамилната къща в центъра на Бирмингам е подложена на редица енергоспестяващи мерки, включително инсталирането на иновативната система TCosy Deep Retrofit от фирма Beattie Passive.
TCosy системата включва опаковане на цялата сграда с нов изолационен слой, рамкова система за монтаж около сградите и инжектиране на изолационни материали в просвета на вътрешните  стените и в кухините на покрива.

В домовете са инсталирани нови врати и прозорци с троен стъклопакет, както и механична вентилация и система за рекуперация на топлината. Всички системи са съобразени с Passivhaus стандарти.
Къщата е оборудвана с високотехнологични сензори и контроли, които автоматично регулират температурата в стаята.
Целия процес на реконструкцията на къщата и изпълнението на проекта Retrofit Plus, можете да проследите в снимки по – долу.
 


Може да харесате още...