МРРБ ще подпомогне саниране на еднофамилни жилища и студентски общежития чрез Фонда на фондовете в 39-те най-големи града

Саниране на еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития чрез нисколихвено кредитиране са сред част от инвестиционните направления за подкрепа чрез финансови инструменти в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Това стана ясно от думите на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която взе участие в конференция на тема „Еврофондове, публични програми и интелигентен растеж“, организирана от economix.bg, с подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Зам.-министър Николова уточни, че мярката цели внедряването на мерки за енергийна ефективност в частни еднофамилни жилища и общежития, намиращи се в 39 града от първо, второ и трето ниво на полицентричната система за развитие. Това е шанс да се обновят сгради, които на този етап не са обект на финансиране по други програми, обясни заместник-министърът.

Пред участниците във форума зам.-министър Николова представи възможностите, които дават финансовите инструменти за реализиране на проекти, както от местните и централни власти, така и от бизнеса, неправителствените организации и др. Фондовете за градско развитие са шанс за подкрепа на проекти, които нямат възможност да получат безвъзмездно европейско или друго финансиране, но в същото време имат потенциал да се развиват и да носят печалба. „От опита, който се натрупа в годините при изпълнение на всички европейски оперативни програми показва необходимостта от промяна в начина на финансиране. Безвъзмездното финансиране не даде очаквания ефект върху икономиката, поне не в размера, в който очаквахме. Затова още преди няколко години започнахме пилотно да подкрепяме промяна на модела на финансирането с цел постигане на повече икономически ползи и заетост“, отбеляза още зам.-министър Николова. По думите й финансовите инструменти насърчават предприемаческия дух и позволяват на всички икономически субекти да участват в развитието на градовете и да получават подкрепа със средства от Европейския съюз.

В миналия програмен период от ОП „Регионално развитие“, чрез финансовия инструмент JESSICA, в периода 2007-2013 г. са инвестирани 60 млн.лв. в проекти на бизнеса и общините, даде пример тя. Сред успешните проекти са реконструкцията на „Женския пазар“ в София, централния общински пазар в Стара Загора, индустриалната зона на Русе, автобуси за градския транспорт в Бургас, център „Флора“ в Морската градина на Бургас. Не малко са инвестициите и в реалния сектор и икономиката, спортни комплекси, мултифункционален комплекс за плуване в Стара Загора, хлебозавод в Пловдив, завод за авточасти в Русе и др. „Обхватът от мерки, които можем да финансираме с нисколихвено кредитиране е много голям. „Инициативата бе пилотна, но много успешна, защото реализирахме 36 проекта, като привлякохме в допълнение на средствата по програмата три пъти повече ресурс от фондовете за градско развитие. Над 180 млн.лв. е общата стойност на инвестициите“, отбеляза Николова.

В новия програмен период до 2020 г. по ОП „Региони в растеж“ е предвиден ресурс за финансови инструменти от 370 млн.лв. Той ще се разпределя под формата на инвестиции, чрез три фонда за градско развитие в 39 големи града. Очаква се до края на месец октомври фондовете да бъдат избрани, а още през ноември, или до края на годината, да може да се кандидатства с проектни идеи. С проекти могат да кандидатстват не само общини и министерства, но и църквите, частни инвеститори, публично-частни партньорства и др.

Инвестиционните направления за подкрепа чрез финансови инструменти са в енергийна ефективност, обновяване на градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие, градски транспорт, спортна и културна инфраструктура, туризъм и културно наследство.

„Всеки проект, който генерира приходи може да получи нисколихвено финансиране и да се реализира. Ние даваме възможност дори на частни инвеститори да имат шанс да сбъднат своите мечти“, отбеляза зам.-министър Николова.
 

Може да харесате още...