МРРБ ще си партнира със СБФПФ при контрола върху влаганите в строежите продукти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Сдружението „Български врати, прозорци и фасади“ ще си сътрудничат в изпълнението на съвместни дейности за повишаване на контрола върху влаганите стъклопакети, прозорци, врати и фасади във финансираните с обществени средства строежи в съответствие с принципите на устойчивото строителство. Това ще стане в резултат на подписаното от министър Николай Нанков и бившия председател и натоящ член на управителния съвет на сдружението Христо Щерев “Рамково споразумение за партньорство”.

С изпълнението на предвидените в него дейности трябва да се осигури влагането на строителни продукти в строежите, които съответстват на нормативните изисквания за употребата им. За целта МРРБ в партньорство със сдружението ще разработи изисквания за техническите задания на провежданите от общините обществени поръчки към стъклопакетите, прозорците и вратите, с които да се допълнят Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. За тези материали предстои да бъдат обсъдени и проекти на национални изисквания, на нормативни актове и стандарти. По този начин трябва да бъде приложен на практика водещият световен и европейски опит при изпълнението на специфичните строително-монтажни дейности и осъществяване на техния контрол и приемане.

Предвижда се да бъдат организирани и проведени съвместни инициативи, чрез които обществеността и бизнесът да бъдат информирани за предстоящите дейности. Ще бъдат проведени и обучения за националните изисквания и добрите строителни практики и повишаване на квалификацията на проектанти, строители и контролни органи.

По искане на общините, в качеството им на възложители на обществени поръчки по програмата, ще бъдат правени контролни проверки на влаганите стъклопакети, прозорци, врати, елементи на остъклени фасади и други. Контролът, който цели да провери постигането на проектните изисквания при производителя или доставчика на стъклопакети и прозорци, ще се осъществява по съгласувана с МРРБ процедура на сдружението.

Може да харесате още...