МРРБ ще си партнира със СБФПФ при контрола върху влаганите в строежите продукти

Вижте също...