Най-доброто решение за топъл кант на стъклопакета с Ködispace

Предимствата на немската технология за енергийна ефективност с Ködispace от Kömmerling бе представена за пръв път в България от г-н Волфганг Хокер на BBW-2014.

Поради огледалния ефект на TPS-дистанционера, различни цветове на дистанционера са излишни. TPS-дистанционерът приема цвета на прозоречната рамка, без дразнещи отблясъци от металната повърхност.  Ködispace се отличава своите топлоизолационни характеристики.  Той е с отлична Ψ-стойност (psi-стойността е показател за топлоизолацията на дистанционера в прозоречната система), органична база, без метал и най-висока плътност на газ, особено при тройни стъклопакети. Намалява на половина контактните повърхност в сравнение с всяка друга система за топъл кант  и минимизира конденза в областта на канта на стъклопакета.

Термопластичният дистанционер, създаден  на базата на полиизобутилен, представлява от гледна точка на всички важни технически и търговски критерии еднозначно най-доброто решение в сектора „Топъл кант“ и особено при тройните стъклопакети. Световният лидер в производството на уплътнителни материали за стъклопакети Kömmerling Chemische Fabrik GmbH на базата на своя дългогодишен опит предлага цялостни енергоефективно системни решения.,

Необходимостта от намаляване на СО2-газове и трайната икономия на енергия извежда стъклопакета на определяща позиция в термичното оптимизиране на прозореца. Развитието на стъклопакета започна преди повече от 50 години с конструкция от две стъкла и въздух между тях като топлоизолацията възлизаше на Ug = 3,0W/m²K.

Ködispace – топъл кант – сравнение

Дистанционер Двоен стъклопакет
Ug=1,1 W/m²K
Троен стъклопакет
Ug=0,7 W/m²K
Алуминий Ködispace
Алуминий Ködispace TPS
6,8 мм 6,8 мм
4 мм PS 4 мм PS
PVC рамка Ur=1,2 W/m²K
Psi-стойност W/m²K 0,077 0,039 0,075 0,037
прозорец Uw W/m²K 1,32 1,23 1,04 0,94
Температурен фактор fRSI 0,52 0,66 0,57 0,71
Темп. на повърхността Toi при -10°С, 20°С 5,6 9,8 7,1 11,3
Дървена рамка Ur=1,2 W/m²K
Psi-стойност W/m²K 0,081 0,038 0,086 0,037
прозорец Uw W/m²K 1,33 1,23 1,07 0,94
Температурен фактор fRSI 0,47 0,63 0,54 0,7
Темп. на повърхността Toi при -10°С, 20°С 4,1 8,9 6,2 11,0
Алуминиева рамка Ur=1,2 W/m²K
Psi-стойност W/m²K 0,111 0,047 0,111 0,042
прозорец Uw W/m²K 1,41 1,25 1,13 0,96
Температурен фактор fRSI 0,49 0,66 0,57 0,74
Темп. на повърхността Toi при -10°С, 20°С 4,7 9,8 7,1 12,2
Рамка от дърво и алуминий Ur=1,2 W/m²K
Psi-стойност W/m²K 0,092 0,042 0,097 0,040
прозорец Uw W/m²K 1,36 1,23 1,09 0,95
Температурен фактор fRSI 0,41 0,59 0,49 0,68
Темп. на повърхността Toi при -10°С, 20°С 2,3 7,7 4,7 10,4

Развитие на стойността Ug

Подобряване на енергийната ефективност се постигна чрез въвеждане на стъкла с покритие, в резултат на което при стъклопакет с въздух може да се постигнат стойности Ug до 1,4W/m²K. Пълненето на стъклопакета с газ, например аргон, подобрява тази стойност с още 0,3W/m²K. Още потенциал в тази насока представлява намаляването на топлинните загуби по периметъра на стъклопакета. Тук стойността Psi характеризира провеждането на топлина, което наред  с прозоречните рамки и стъклото в значителна степен се определя от дистанционера. Системите за „топъл кант“ водят до  подобрение на топло-техническата характеристика на целия прозорец Uw с около 0,1 W/m²K в сравнение с алуминиевите дистанционери.

На практика между различните системи за топъл кант има съвсем малки разлики от порядъка на  ± 0,02W/m²K. Въпреки това не трябва да се подценява изборът на правилната система за топъл кант.

От гледна точка на крайния потребител, респективно на производителя на стъклопакети, съществуват различни важни критерии за избор. Докато строителят се интересува най-вече от продължителността на живот на стъклопакета, то за производителя на стъклопакет наред с този показател основен фокус представлява и оптималният производствен процес.

Системата за топъл кант Ködispace от Kömmerling предлага идеалното решение и за двете страни.

Оптимизирана стойностна верига

Актуалните пазарни условия принуждават всички производители да редуцират трайно производствените си инсталации и оборотния капитал. В тази насока Ködispace на Kömmerling Chemische Fabrik предлага съществени предимства в сравнение с традиционните системи дистанционери:
– не се поддържат на склад различни дистанционери и адсорбент;
– отпада рязането на дистанционери;
– няма нужда от машина за огъване на дистанционери;
– няма нужда от машина за пълнене с адсорбент;
– няма нужда от бутилекструдер;
– отпада логистичния процес на отделните компоненти;
– без преоборудване при различни ширини на пространството между стъклата;
– няма отпадък от рязане, респективно смяна на ролки.

На значително по-малка производствена площ всичко това се заменя от инсталация за разтопяване на Ködispace във варели и чрез апликатор се покриват всички размери на желаното пространство между стъклата. Ködispace се екструдира директно върху стъклото като замества уплътнителя за първа бариера (бутила), дистанционера и адсорбента.

При дистанционерните системи, които са във вид на ролки, съществуват скрити разходи и загуба на време, налагащи се от смяна на различните по ширина ролки.

Още по-важни от вече представените  аспекти от гледна точка на материалите са следните производствено-технически предимства при използването на Ködispace:
– напълно автоматизираното полагане изключва човешки грешки;
– неограничена свобода на формите (CAD-проектирани форми се аплициран автоматично);
– много лесно обработване на големи елементи;
– съвършена оптика при троен стъклопакет също и при асиметрични конструкции;
– няма разместване на дистанционерите един спрямо друг;
– могат да се произвеждат елементи с различни дистанционерни ширини съобразно поръчките в произволна последователност.

Ködispace: няма разместване на дистанционерите един спрямо друг  при троен стъклопакет

Особено при големи елементи и/или тройни стъклопакети предимствата на Ködispace в сравнение с алтернативни дистанционерни системи се доказват с пълна сила. Това важи в особена степен за точното позициониране на дистанционера, което при останалите системи представлява голямо предизвикателство.

Оценка на разходите

Описаното по-горе оптимизиране на производствения процес и икономията на материали показва еднозначно предимствата по отношение на разходите при Ködispace в сравнение с други системи за топъл кант.

Функционалност и продължителност на живот на стъклопакета

Наред с разглеждането на производствения процес и свързаните с него разходи,  за потребителя на първо място стои дълготрайността на функциониране на стъклопакета. При използването на Ködispace това се гарантира в изключителна степен:
– абсолютно затворен кант, особено и в ъглите на елемента;
– патентовано изпълнение на мястото на свръзка начало/край;
– постоянно висока бариера срещу проникване на водни пари и изтичане на газ;
– гъвкав и частично еластичен дистанционер;
– намален конденз по канта на стъклопакета.

Благодарение на специфичните качества на материала Ködispace, напълно автоматичното му полагане и патентованата връзка начало/край се гарантира изключително голяма плътност на водни пари и изтичане на газ през цялата продължителност на живот на стъклопакета. Стандартните дистанционери показват някои типични слабости, например при среза в ъглите или разширяване в ъглите при огъване.

Възникващите под въздействие на климатични, ветрови и засмукващи натоварвания движения по канта се компенсират от хомогенния дистанционер Ködispace.

Тези предимства водят до изключителна дълготрайна стабилност на произведените стъклопакети.

Особено при тройните стъклопакети кантът е изложен на по-големи сменящи се  натоварвания, предизвикани от климатичните промени.

Дори и при дебелина на запечатката при троен стъклопакет колкото при двоен, с Ködispace се постига най-ниската стойност на изтичане на газ от 0,4% на година, което гарантира топлозащитната функция в продължение на десетилетия. Това е доказано чрез изпитания от TÜV Rheinland. Kömmerling е първата фирма на пазара с този сертификат.

Ködispace – (не)видимият дистанционер

Поради огледалния ефект на TPS-дистанционера, различни цветове на дистанционера са излишни. TPS-дистанционерът приема цвета на прозоречната рамка.

Обобщение

Като се вземат предвид всички описани критерии относно оптималния производствен процес, оптималните разходи и гарантираната дългосрочна функционалност Ködispace представлява най-добрата система за топъл кант.

Това се потвърждава еднозначна от:
– повече от 15 години пазарно присъствие;
– повече от 80 производствени линии в цял свят;
– повече от 40 млн.м² произведени стъклопакети.

Все повече водещи производители на стъклопакети по целия свят залагат на тази успешна технология.

Може да харесате още...