Най-после: МРРБ пусна парите от ЕС за саниране

– Срокът за подаване на проекти е до края на януари!
– Само 7 сдружения са готови да подадат заявление!

Има ли държавата план как да помогне на хората за санирането на панелните блокове? Или мерките се свеждат единствено до спазването на правилата, по които се изразходват парите от ЕС? Тези и още въпроси възникват след дългото чакане Министерството на регионалното развитие и благоустройството да пусне финансирането по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Няколко отлагания на схемата „Подкрепа на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради” превърнаха 50-те милиона европейски пари в химера. Сега, когато на процедурата вече е даден старт, много от първите кандидати са се отдръпнали и не вярват, че добрите намерения ще се осъществят. А от министерството е сложен срок: до края на януари бенефициентите трябва да кандидатстват с проекти.

„Като че ли прегоряхме и ентусиазмът спадна”, разказа пред нас Иван Иванов от инициативния комитет на домоуправителите. През лятото, малко преди тогавашният регионален министър Росен Плевнелиев да посочи поредната твърда дата – 15 юли, преминалите обучение около 400 домоуправители бяха много по-активни. Те излъчиха представители, които ходиха в парламента и по други институции с идеи за усъвършенстване на нормативната база, срещаха се със сходни сдружения от Румъния за обмяна на опит, правиха си обучителни семинари в Боровец и на други места. И какъв е резултатът?

Само 7 регистрирани сдружения в цялата страна

са готови с пълната документация, за да станат получатели на финансовата помощ. От повечето общи събрания на собствениците в многофамилните сгради не е произлязло нищо. Не всички имат нужните 500 лева, с които да влязат в проекта, обяснява Иван Иванов. По думите му има страх у хората – казват: „Те по този начин ще ни вземат жилищата”.

По схемата, одобрена от ЕС за България, с пари по програмата ще се покриват 50% от разходите (средно 10 000 лева за жилище от 75 квадрата). За общинските сгради 30% поема общината и само 20% остават да се платят от самите собственици. Социално слабите са предварително изчислени и включени в субсидията – 13 млн. лева са за тези, които не могат да платят съучастието си в санирането на жилищата. Така, общата сума за повишаване на енергийната ефективност е малко над 63 млн. лв. (42,59 млн. лв. от Европейския фонд за регионално развитие + 7,52 млн. лв. национално съфинансиране + споменатите 13 млн.лв. за социално слабите).

Целите за всяко отделно домакинство, което би се включило в проекта, са примамливи:
– да се намалят разходите за отопление между 30 и 60%,
– да се удължи животът на сградите с около 20 години,
– да се повиши стойността на имотите с 30-40%.

Защо при толкова очевидни ползи доверието е толкова ниско?

Преди време домоуправителите искаха от депутатите дефиниция за „неизряден платец”, в която точно да бъде описано как да се ограничават неговите права във входа, докато не си покрие задълженията. Този въпрос би трябвало да е намерил разрешение в процедурата за предоставяне на допълнителните средства към програмата. Но не е. Липсата на регистрирани сдружения е доказателство. Как при заложените къси срокове за усвояване на средствата ще се стигне до реален ефект е неясно.

На хартия всичко изглежда перфектно

Според разчетите парите ще стигнат за около 500 панелни блока или многофамилни сгради, строени преди 1990 година. Фонд-мениджър, който ще управлява субсидията, ще допълва финансирането, което гражданите сами осигуряват и ще им помага при писането на проектите. В момента е в ход обществена поръчка за избор на този Фонд за жилищно обновяване, крайният срок за подаване на документи е 16 януари 2012 г. От МРРБ твърдят, че най-важният критерий в поръчката е изгодната лихва по кредитите, които ще отпуска фондът.

Саниране на стар блок в Благоевград

Дирекцията „Жилищна политика”, срещу която собствениците имаха толкова възражения, вече е създадена. Главното опасение бе, че целта й е да посочва фирмите, които ще изпълняват технически ремонтите – и съответно ще са крайните получатели на парите. От МРРБ отговарят с критерии, по които във всеки от 36-те града с администрация по програмата, да направят търгове и да подберат най-добрите 3 до 5-6 строителни фирми. Всичко ще бъде прозрачно, обещават от министерството. Значи ли това, че цените, по които изпълняват поръчките, не са завишени? И за този въпрос засега няма отговор.

Полезна информация

Кои са 36-те района в обхвата на тази програма: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Кои са дейностите, които могат се финансират: топлоизолация; подмяна на дограма; локални инсталации и/или връзки към системите за топло, – газоснадбдяване, топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.); основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина – котелни пространства или прилежащите им съоръжения, смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; изграждане на инсталации за ополозатворяване на ВЕИ; ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатни вентили и разпределители в общите части на жилищната сграда; ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в обекта на интервенция; инсталиране на автоматизирани сградни системи, в това число регулиране на потреблението на топлина и електрическа енергия към локалните източници, собственост на ССО в общите части; газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа. В общата сметка ще се включват и строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на обекта на интервенция в резултат на изпълнените мерки.

Как и къде се подават документи: формуляр за кандидатстване със съответните приложения се изпраща в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или се внася на място в МРРБ на адрес: София, пощ. код 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 17-19, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.

Фирми изготвящи енергиен одит: Публичен регистър на фирмите, регистрирани да извършват енергийни обследвания
http://www.seea.government.bg/index.php

Фирми, изготвящи оценка за съответствието на инвестиционните проекти:
Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. Чл.167, ал.2 ЗУТ/2003
Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба №9/2001, чл.5
http://www.dnsk.mrrb.government.bg –  Регистри

Строителни фирми: Регистър на лицензираните строители в Камарата на строителите в България
http://register.ksb.bg

Проектантски фирми: Камара на архитектите в България, списък на проектантите и проектантските бюра
http://kab.bg/a/nav/registers

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
http://kiip.bg/a/region/co/nav/register/type/all

Вижте също...