Намаляват различията между градовете с ОП „Региони в растеж”

Средствата по оперативна програма „Региони в растеж” ще бъдат разпределени по полицентричния модел на финансиране. „Нашата държава е най-бедният регион в Европа и за съжаление имаме и големи различия между отделните региони. Този подход, ще доведе до намаляване на различията между градовете чрез един интегриран подход на прилагане на новата оперативна програма заедно с другите оперативни програми и националното финансиране от бюджета“. Това каза Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие представянето на четвъртия вариант на програмата.

Очаква се на 21 май правителството да одобри програмата и до края на месец май да бъде изпратена на Европейската Комисия.

Четвъртият вариант на програмата включва финансиране на 67 града разпределени в четири нива съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Индикативният бюджет на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е 1,589 млрд. евро с включено национално съфинансиране от 15%. Средствата са разпределени по 8 основни приоритетни оси.

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ – финансиране в размер на 262 млн. евро за енергийна ефективност; за подобряване на градската среда – 270 млн. евро; за общинска образователна инфраструктура – 89 млн. евро; за социална инфраструктура – 163 млн. евро, за интегриран градски транспорт – 143 млн. евро.

Приоритетна ос 2 Предвидени 133 млн. евро за регионална образователна инфраструктура.

Приоритетна ос 3 За регионална здравна инфраструктура са предвидени 84 млн. евро.

Приоритетна ос 4 „Регионална социална инфраструктура“ – 51 млн. евро.

Приоритетна ос 1 „Регионален туризъм“ – 127 млн.евро.

Приоритетна ос 6 „Регионална пътна инфраструктура“ – 194 млн.евро.

Приоритетна ос 7 „Превенция на риска“ – 20 млн.евро.

Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ – 52 млн.евро.

fakti.bg

Може да харесате още...